Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
ZUS KSI 11 – dane dotyczące świadczeń wychowawczych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 30 kwietnia 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych. Dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze według wnioskodawcy
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.06 1.67.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025