Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
ZUS KSI 12 – dane dotyczące liczby dzieci, na które z ZUS wypłacono dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Raz w roku do 30 kwietnia 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dzieci, na które z ZUS wypłacono dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025