Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF BD-CIT 07 – dane dotyczące informacji o odliczeniu od podstawy podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację – CIT-RB
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 2 razy w roku do 1 lipca 2025 r. za rok 2024 – dane wstępne, do 3 października 2025 r. za rok 2024 – dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Nazwa pełna. REGON. Koszty kwalifikowane w związku z robotyzacją. Informacja czy robota przemysłowego zainstalowano po raz pierwszy w działalności podmiotu
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025