Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KOWR SEG 01 – raport z działalności
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Źródło danych:
System ewidencji gruntów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Raz w roku do 30 czerwca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Olsztynie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Sprzedaż gruntów Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zagospodarowanie gruntów Własności Rolnej Skarbu Państwa. Dzierżawa gruntów Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ceny sprzedaży gruntów Własności Rolnej Skarbu Państwa. Czynsz za dzierżawę gruntów Własności Rolnej Skarbu Państwa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.03 1.70.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025