Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
ARiMR SFK_IACSplus_ZSZiK 01 – dane dotyczące wysokości przyznanych i wypłaconych środków dla kampanii 2024
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; System finansowo-księgowy SGW; System IACSplus; Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli – moduł płatności bezpośrednich i płatności ONW
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w roku do 31 lipca 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wartość wypłaconych dopłat w ramach kampanii z bieżącego roku. Wartość naliczonych dopłat w ramach kampanii z bieżącego roku. Wartość wypłaconych dopłat w ramach kampanii z lat poprzednich
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.37
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025