Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KOWR RB 01 – dane dotyczące rynku biokomponentów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący rynku biokomponentów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Raz w roku do 17 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Raz w roku do 17 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Numer ewidencyjny. Data wpisu do rejestru. Nazwa pełna. Adres siedziby. Adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej. NIP. Rodzaj prowadzonej działalności. Rodzaj instalacji. Wydajność instalacji. Surowce rolnicze/biomasa. Biokomponenty wytworzone. Import biokomponentów. Nabycie wewnątrzwspólnotowe biokomponentów
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.44.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025