Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
DGLP SILP 01 – dane dotyczące ochrony przeciwpożarowej lasów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Źródło danych:
System Informatyczny Lasów Państwowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Raz w roku do 31 lipca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wykorzystywane śmigłowce. Wykorzystywane samoloty gaśnicze. Wykorzystywane samoloty patrolowe. Leśne bazy lotnicze. Zakładanie nowych pasów przeciwpożarowych. Punkty łączności alarmowej. Punkty obserwacyjne. Punkty czerpania wody. Odnawianie istniejących pasów przeciwpożarowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025