Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
DGLP SILP 06 – dane dotyczące użytkowania lasu, w tym pozyskania użytków ubocznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Źródło danych:
System Informatyczny Lasów Państwowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Raz w roku do 31 lipca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Użytkowanie lasu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe według kategorii cięć. Pozyskanie użytków ubocznych w lasach w zarządzie Lasów Państwowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025