Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
DGLP SILP 09 – dane dotyczące działalności Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
Źródło danych:
System Informatyczny Lasów Państwowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Raz w roku do 31 lipca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Uprawy pochodne w lasach w zarządzie Lasów Państwowych. Szkółki leśne w lasach w zarządzie Lasów Państwowych. Przebudowa drzewostanów znajdujących się pod wpływem emisji i klęsk żywiołowych w lasach w zarządzie Lasów Państwowych. Zasoby drzewne w lasach w zarządzie Lasów Państwowych. Lasy ochronne w zarządzie Lasów Państwowych. Leśne kompleksy promocyjne. Obiekty Lasów Państwowych wykorzystywane w edukacji leśnej społeczeństwa. Formy edukacji leśnej społeczeństwa realizowane w Lasach Państwowych. Pracownicy Lasów Państwowych biorący udział w edukacji leśnej społeczeństwa. Wydatki na edukację leśną społeczeństwa realizowaną w Lasach Państwowych. Podmioty współpracujące z Lasami Państwowymi w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa. Szkodnictwo leśne w lasach w zarządzie Lasów Państwowych. Śmieci usunięte z lasów w zarządzie Lasów Państwowych. Koszty utrzymania czystości w lasach w zarządzie Lasów Państwowych. Zatrudnienie w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Wyniki finansowe działalności Lasów Państwowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025