Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
GPW IB 02 – dane w zakresie: rynek giełdowy, New Connect, Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych, Catalyst, obroty na rynku Catalyst
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Źródło danych:
Informacyjna Baza Danych Giełdy Papierów Wartościowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Raz w roku do 31 stycznia 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Rynek Catalyst. Rynek Skarbowych Papierów Wartościowych. Rynek NewConnect. Kontrakty terminowe. Indeksy giełdowe. Akcje i prawa do akcji. Obroty na Giełdzie Papierów Wartościowych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.17
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025