Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
IBL KSIPL 01 – dane dotyczące pożarów lasów oraz powstałych strat
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Instytutu Badawczego Leśnictwa
Źródło danych:
Krajowy System Informacji o Pożarach Lasów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Badawczy Leśnictwa Raz w roku do 30 kwietnia 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
bezpośredni dostęp do bazy danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pożary lasów. Straty powstałe w pożarach lasów
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025