Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
IMiGW DH 01 – dane dotyczące zlewisk, dorzeczy, rzek, jezior
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący danych hydrograficznych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Raz w roku do 15 maja 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Powierzchnia zlewisk i dorzeczy. Powierzchnia dorzecza rzeki. Długość rzeki. Wzniesienie źródła rzeki nad poziomem morza. Wzniesienie ujścia rzeki nad poziomem morza. Średni przepływ rzeki. Przepływ średni rzek w głównych profilach wodowskazowych. Powierzchnia zlewni do wodowskazu. Odcinek biegu rzeki. Powierzchnia jeziora. Największa głębokość jeziora. Wzniesienie jeziora nad poziomem morza
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025