Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
ISKK SKK 01 – dane dotyczące liczby parafii, duchownych, alumnów, posług religijnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący statystyki diecezji Kościoła katolickiego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC Raz w roku do 29 kwietnia 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Parafie. Inne ośrodki duszpasterskie. Ksiądz diecezjalny. Ksiądz zakonny. Bracia zakonni. Siostry zakonne. Alumni
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.22.07 1.23.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025