Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KCPU SION 01 – dane dotyczące rynku narkotyków w zakresie cen rynkowych narkotyków, zażywania narkotyków
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Źródło danych:
System informacji o narkotykach i narkomanii
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Raz w roku do 4 lipca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przejęcia narkotyków. Cena narkotyku. Zażywający narkotyki
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025