Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
KRK ZT 01 – dane dotyczące prawomocnych osądzeń osób dorosłych, nieletnich, wobec których zastosowano środki wychowawczo poprawcze i kary
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
Krajowy Rejestr Karny
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowy Rejestr Karny Raz w roku do 30 czerwca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Prawomocne skazania osób dorosłych. Prawomocne orzeczenia wobec nieletnich
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025