Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MF BESTIA 02 – dane ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, Rb-30S, Rb-34S
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 28 czerwca 2024 r. za rok 2023;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Ministerstwo Finansów Raz w roku do 27 czerwca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dochód klasyfikacja budżetowa. Wydatek klasyfikacja budżetowa. Przychód klasyfikacja budżetowa. Koszty i inne obciążenia – klasyfikacja budżetowa
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.07