Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MRiPS UŚA 01 – dane dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Źródło danych:
Centralna baza danych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i osób uprawnionych do alimentów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Raz w roku do 28 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Przeciętna miesięczna liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przeciętna miesięczna kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.20.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025