Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
MKiŚ GMOuż_GMM_GMOuw 01 – dane dotyczące wydanych decyzji przez Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie uwolnienia organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) do środowiska, zamkniętego użycia GMO oraz zamkniętego użycia mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMM)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Klimatu i Środowiska
Źródło danych:
Rejestr Zamkniętego Użycia GMM; Rejestr Zamkniętego Użycia GMO; Rejestr Zamierzonego Uwalniania GMO do Środowiska
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Klimatu i Środowiska Raz w roku do 29 sierpnia 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Decyzje Ministra Klimatu i Środowiska wydane na eksperymentalne uwolnienie do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Decyzje Ministra Klimatu i Środowiska wydane na zamknięte użycie organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO)
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025