Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
NBP PEGAZ 02 – dane roczne dotyczące międzynarodowej wymiany usług uzupełnione o dane pochodzące z bilansu płatniczego z zakresu podróży rezydentów za granicę i nierezydentów do Polski oraz usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM)
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego
Źródło danych:
System Statystyki Powiązań Gospodarczych z Zagranicą
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Bank Polski Raz w roku do 10 października 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Podróże nierezydentów do Polski. Podróże rezydentów za granicę. Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne rok. Wydatki podróżnych. Usługi nielegalne. Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM). Towary wysokiej wartości. VAT MOSS w zakresie międzynarodowego handlu usługami. Wartość usług transportu towarów, dla których bazą warunków dostaw jest CIF/FOB
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025