Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
NID REZ 01 – dane dotyczące parków i ogrodów historycznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Źródło danych:
Baza danych rejestru i ewidencji zabytków
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Instytut Dziedzictwa Raz w roku do 29 sierpnia 2025 r. według stanu na 31 grudnia 2024 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Parki i ogrody historyczne zewidencjonowane. Parki i ogrody historyczne wpisane do rejestru zabytków. Parki i ogrody historyczne wpisane do rejestru, bez określonej powierzchni. Powierzchnia parków i ogrodów historycznych wpisana do rejestru zabytków. Historyczne parki dworskie. Historyczne parki pałacowe i zamkowe. Historyczne parki i ogrody miejskie, uzdrowiskowe i szpitalne. Historyczne ogrody klasztorne i kościelne. Historyczne ogrody przydomowe. Inne historyczne parki i ogrody
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025