Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
NSA SI 01 – dane dotyczące działalności NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnego Sądu Administracyjnego
Źródło danych:
System informacyjny Naczelnego Sądu Administracyjnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Naczelny Sąd Administracyjny Raz w roku do 17 czerwca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Zatrudnieni sędziowie. Wpływ spraw i sprawy załatwione w sądach administracyjnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025