Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
otKOWR SIKOWR 02 – dane dotyczące wykonanych odnowień naturalnych i sztucznych oraz zalesień gruntów nieleśnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Źródło danych:
System informacyjny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Oddziały terenowe Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Raz w roku do 31 stycznia 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
REGON. Odnowienia. Zalesienia gruntów nieleśnych
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025