Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
PAA SI 02 – dane dotyczące wartości średnich rocznych dawek skutecznych z naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania, w tym radionuklidów w powietrzu, zawartości cezu-137 w wybranych produktach żywnościowych, stężenia cezu-137 i strontu-90 w mleku, ilości odpadów promieniotwórczych oraz mocy dawki promieniowania gamma
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki
Źródło danych:
System informacyjny dotyczący promieniowania jonizującego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowa Agencja Atomistyki Raz w roku do 20 czerwca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Wartości średnich rocznych dawek skutecznych otrzymanych przez mieszkańców Polski z naturalnych i sztucznych źródeł promieniowania. Stężenia radionuklidów w powietrzu. Średnie roczne stężenie cezu-137 w wybranych artykułach żywnościowych. Średnie roczne stężenie cezu-137 oraz strontu-90 w mleku. Sumaryczna aktywność odpadów składowanych w Krajowym Składowisku Odpadów Promieniotwórczych. Stałe odpady promieniotwórcze odebrane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Ciekłe odpady promieniotwórcze odebrane przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych. Moc dawki promieniowania gamma
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025