Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
PPŚ TBR 01 – dane dotyczące krajowych środków publicznych na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych podmiotów przekazujących środki krajowe na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe
Źródło danych:
Systemy informacyjne podmiotów przekazujących środki krajowe na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty przekazujące środki krajowe na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe Raz w roku do 31 października 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Krajowe środki publiczne na koordynowane transgranicznie działania badawczo-rozwojowe
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025