Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2024

Zestaw:
PTTK RD 01 – dane dotyczące działalności PTTK
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Źródło danych:
System informacyjny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Raz w roku do 17 marca 2025 r. za rok 2024;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Kluby i koła PTTK. Członkowie PTTK. Kluby turystyczno-krajoznawcze PTTK. Odznaki PTTK. Długość szlaków turystycznych PTTK. Przodownicy PTTK. Instruktorzy PTTK. Wycieczki w turystyce kwalifikowanej PTTK. Uczestnicy wycieczek w turystyce kwalifikowanej PTTK. Młodzież szkolna w wycieczkach w turystyce kwalifikowanej PTTK. Przewodnicy turystyczni PTTK. Przewodnicy turystyczni PTTK ze znajomością języków obcych. Piloci wycieczek PTTK. Piloci wycieczek PTTK ze znajomością języków obcych. Wycieczki w turystyce powszechnej PTTK. Uczestnicy wycieczek w turystyce powszechnej PTTK
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.16
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025