Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
MSWiA PSZOZ ZiSB 05 – dane dotyczące wydatków na ochronę zdrowia
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Narodowy Rachunek Zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia
 • ICHA-HC
Rozwiń grupowanie
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Narodowy Rachunek Zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia
 • ICHA-HP
Rozwiń grupowanie
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Narodowy Rachunek Zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia
 • ICHA-HF
Rozwiń grupowanie
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Narodowy Rachunek Zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia
 • ICHA-FS
Rozwiń grupowanie
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • rok