Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
ZUS SAP ERP 02 – dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali ZUS
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres oddziału terenowego (składowe: Nazwa regionu, Symbol regionu, Nazwa miejscowości)
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
3 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe Koszty zużycia materiałów
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie energii
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty rodzajowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto ogółem
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty rodzajowe - ubezpieczenia majątkowe i osobowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Podatki i opłaty
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok