Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025

Zestaw:
KRUS CSFK 02 – dane dotyczące wybranych kosztów rodzajowych działalności dla terenowych jednostek i centrali KRUS
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres oddziału terenowego (składowe: Nazwa regionu, Symbol regionu, Nazwa miejscowości)
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
3 Wskaźniki ekonomiczno-finansowe Koszty zużycia materiałów
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Zużycie energii
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Usługi obce
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto ogółem
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Wynagrodzenia Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe)
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki z tytułu ubezpieczeń społecznych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Składki na Fundusz Pracy
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Inne koszty pracownicze
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Koszty pracy Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozostałe koszty rodzajowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe
 • Polska i regiony NUTS 2016
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok