Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2024

1.29 Zdrowie i ochrona zdrowia

1. Symbol
1.29.09
2. Temat badania
Apteki
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o aptekach i punktach aptecznych, ich typach, rozmieszczeniu, czasie pracy placówek oraz o osobach pracujących, w tym o farmaceutach oraz wolumenie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę.
Akty prawa międzynarodowego, z których wynika obowiązek realizacji badania:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie statystyk Wspólnoty w zakresie zdrowia publicznego oraz zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.
Strategie i programy, na potrzeby których dostarczane są dane:

 • Regionalne programy operacyjne,
 • Strategie rozwoju województw.
Użytkownicy, których potrzeby uwzględnia badanie:

 • administracja rządowa,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • odbiorcy indywidualni,
 • administracja samorządowa – województwo,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • organizacje międzynarodowe,
 • szkoły (nauczyciele i uczniowie),
 • administracja samorządowa – powiat,
 • inny użytkownik,
 • placówki naukowe/badawcze, uczelnie (nauczyciele akademiccy i studenci).

6. Zakres podmiotowy

Podmioty gospodarki narodowej, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych lub Rejestrze Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych, prowadzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do klasy 47.73.

7. Zakres przedmiotowy

Apteki. Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pracujący.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Apteki i punkty apteczne oraz osoby w nich pracujące, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.
Apteki ogólnodostępne, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.
Apteki zakładowe, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy.
Punkty apteczne, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.
Przystosowanie apteki do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.
Przystosowanie punktu aptecznego do potrzeb osób niepełnosprawnych, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.
Apteki i punkty apteczne na wsi i sprzedaż wysyłkowa, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, gminy, formy własności.
Recepty zrealizowane w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.
Opakowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.
Wartość sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.
Kwota refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydanych na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.
Kwota zapłacona za leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wydane na receptę w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym, w przekrojach: kraj, województwa, NUTS 3, powiaty, klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna ATC.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Publikacje GUS
 • „Rocznik Statystyczny Województw 2025” (grudzień 2025),
 • „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2025” (grudzień 2025),
 • „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2025” (lipiec 2025),
 • „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2024 r.” (grudzień 2025).
Informacje sygnalne
 • „Apteki i punkty apteczne w 2024 r.” (maj 2025),
 • „Sprzedaż leków na receptę w 2024 r.” (lipiec 2025).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza OECD – Statystyki zdrowia – Zdrowie (październik 2026),
 • Bank Danych Lokalnych – Ochrona zdrowia i opieka społeczna – Apteki i punkty apteczne (maj 2025),
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych – Baza Eurostatu – Ochrona zdrowia (październik 2026),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy – Społeczeństwo – Zdrowie i ochrona zdrowia – Opieka zdrowotna – Apteki i punkty apteczne (czerwiec 2025).