Zestawy danych (formularze)

Informacje

Do poprawnego przeglądania formularzy niezbędna jest najnowsza wersja programu Adobe Acrobat Reader — koniecznie wersja językowa opisana Central European.
Program można pobrać klikając tutaj.

Legenda:

Zestawy danych (formularze) elektroniczne — zestawy danych (formularze) do wypełnienia on-line przez Internet
Dla systemu Windows, Linux, Mac Aplikacja off-line, do pobrania i zainstalowania na komputerze
Dla systemu Windows
Dla systemu Linux
Zestawy danych (formularze), zawierające wymagany zakres danych. Można je wydrukować i w uzasadnionych przypadkach (wyłącznie braku możliwości skorzystania z formy elektronicznej) wypełnić w formie papierowej, a następnie przesłać drogą pocztową w terminie i na adres wskazany w formularzu lub objaśnieniach do formularza, po uprzednim uzgodnieniu z adresatem tej formy przekazania danych.
Wzór zestawu danych (formularza) w XML Schema

Zestawy danych (formularze) na rok 2023

On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
AK-B/m Ankieta koniunktury gospodarczej – budownictwo 2023 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2023 01.02.2023 01.03.2023 01.04.2023 01.05.2023 01.06.2023 01.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 01.10.2023 01.11.2023 01.12.2023 10.01.2023 10.02.2023 10.03.2023 10.04.2023 10.05.2023 12.06.2023 10.07.2023 10.08.2023 11.09.2023 10.10.2023 10.11.2023 11.12.2023
AK-H/m Ankieta koniunktury gospodarczej – handel 2023 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2023 01.02.2023 01.03.2023 01.04.2023 01.05.2023 01.06.2023 01.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 01.10.2023 01.11.2023 01.12.2023 10.01.2023 10.02.2023 10.03.2023 10.04.2023 10.05.2023 12.06.2023 10.07.2023 10.08.2023 11.09.2023 10.10.2023 10.11.2023 11.12.2023
AK-P Ankieta koniunktury gospodarczej – przemysł 2023 1.61.10 miesiąc, kwartał raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca,
raz w kwartale do 10. dnia pierwszego miesiąca kwartału
01.01.2023 01.02.2023 01.03.2023 01.04.2023 01.05.2023 01.06.2023 01.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 01.10.2023 01.11.2023 01.12.2023 10.01.2023 10.02.2023 10.03.2023 10.04.2023 10.05.2023 12.06.2023 10.07.2023 10.08.2023 11.09.2023 10.10.2023 10.11.2023 11.12.2023
AK-R Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym 2023 1.45.38 2 razy w roku do 25 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r.
do 25 stycznia 2024 r. za II półrocze 2023 r.
16.08.2023 12.01.2024 25.08.2023 25.01.2024
AK-U/m Ankieta koniunktury gospodarczej – usługi 2023 1.61.10 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia każdego miesiąca 01.01.2023 01.02.2023 01.03.2023 01.04.2023 01.05.2023 01.06.2023 01.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 01.10.2023 01.11.2023 01.12.2023 10.01.2023 10.02.2023 10.03.2023 10.04.2023 10.05.2023 12.06.2023 10.07.2023 10.08.2023 11.09.2023 10.10.2023 10.11.2023 11.12.2023
AP-01 Statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym 2022 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 18 maja 2023 r. z danymi za rok 2022 04.05.2023 18.05.2023
AW-01 Statystyczna ankieta wyznaniowa 2022 1.22.01 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 17.03.2023 31.03.2023
B-01 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych 2022 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 01.02.2023 24.02.2023
B-02 Sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych 2022 1.47.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 01.02.2023 24.02.2023
B-05 Sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych 2023 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 17 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r.,
do 17 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r.,
do 16 października 2023 r. za III kwartał 2023 r.
i do 15 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.
03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 02.01.2024 17.04.2023 17.07.2023 16.10.2023 15.01.2024
B-06 Meldunek o budownictwie mieszkaniowym 2023 1.47.04 miesiąc "raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r." 01.02.2023 01.03.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 02.11.2023 01.12.2023 02.01.2024 03.02.2023 03.03.2023 05.04.2023 05.05.2023 05.06.2023 05.07.2023 03.08.2023 05.09.2023 04.10.2023 06.11.2023 05.12.2023 04.01.2024
B-07 Sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania 2023 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 14 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r.,
do 14 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r.,
do 16 października 2023 r. za III kwartał 2023 r.,
do 15 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.
03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 02.01.2024 14.04.2023 14.07.2023 16.10.2023 15.01.2024
B-08 Sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania 2023 1.47.04 kwartał raz w kwartale do 25 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r.,
do 25 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r.,
do 25 października 2023 r. za III kwartał 2023 r.,
do 25 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.
03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 02.01.2024 25.04.2023 25.07.2023 25.10.2023 25.01.2024
WINS Wykaz inwestorów (innych niż indywidualni – realizujący budynki mieszkalne na własne potrzeby – oraz fundacje, kościoły i związki wyznaniowe), którzy oddali do użytkowania nowe budynki mieszkalne 2023 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r. 01.02.2023 01.03.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 02.11.2023 01.12.2023 02.01.2024 07.02.2023 07.03.2023 07.04.2023 09.05.2023 07.06.2023 07.07.2023 07.08.2023 07.09.2023 06.10.2023 08.11.2023 07.12.2023 08.01.2024
B-09 Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 2023 1.47.04 kwartał raz w kwartale do do 24 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r.,
do 21 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r.,
do 20 października 2023 r. za III kwartał 2023 r.
i do 22 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.
14.02.2023 16.05.2023 14.08.2023 15.11.2023 24.04.2023 21.07.2023 20.10.2023 22.01.2024
BS Sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej 2022 1.49.08 1 raz w roku raz w roku do 1 czerwca 2023 r., z danymi za rok 2022 08.05.2023 01.06.2023
C-01 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług 2023 1.64.03 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2023 01.03.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 02.11.2023 01.12.2023 02.01.2024 14.02.2023 14.03.2023 14.04.2023 15.05.2023 14.06.2023 14.07.2023 14.08.2023 14.09.2023 16.10.2023 14.11.2023 14.12.2023 15.01.2024
C-01b Sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych 2023 1.64.05 miesiąc raz w miesiącu do 14. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2023 01.03.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 02.11.2023 01.12.2023 02.01.2024 14.02.2023 14.03.2023 14.04.2023 15.05.2023 14.06.2023 14.07.2023 14.08.2023 14.09.2023 16.10.2023 14.11.2023 14.12.2023 15.01.2024
C-03 Sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych 2023 1.64.04 miesiąc raz w miesiącu do 12. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2023 01.03.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 02.11.2023 01.12.2023 02.01.2024 13.02.2023 14.03.2023 12.04.2023 12.05.2023 13.06.2023 12.07.2023 13.08.2023 12.09.2023 12.10.2023 14.11.2023 12.12.2023 12.01.2024
C-04 Sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach 2023 1.64.06 miesiąc raz w miesiącu do 20. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2023 01.03.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 02.11.2023 01.12.2023 02.01.2024 21.02.2023 21.03.2023 21.04.2023 20.05.2023 21.06.2023 20.07.2023 21.08.2023 20.09.2023 20.10.2023 21.11.2023 20.12.2023 20.01.2024
C-05 Sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym

2023 1.64.15 miesiąc raz w miesiącu do 16. dnia z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2023 01.03.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 02.11.2023 01.12.2023 02.01.2024 16.02.2023 16.03.2023 17.04.2023 16.05.2023 17.06.2023 16.07.2023 16.08.2023 17.09.2023 16.10.2023 16.11.2023 16.12.2023 16.01.2024
C-06 Sprawozdanie o cenach producentów usług

2023 1.64.16 kwartał raz w kwartale do: 17 kwietnia 2023 r. z danymi za I kw.2023 r.; 17 lipca 2023 r. z danymi za II kw. 2023 r.; 16 października 2023 r. za III kw. 2023 r.; 15 stycznia 2024 r. za IV kw. 2023 r. 03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 02.01.2024 17.04.2023 17.07.2023 16.10.2023 15.01.2024
C-09 Sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji 2023 1.64.16 kwartał raz w kwartale do 17 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r.,
do 17 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r.,
do 16 października 2023 r. za III kwartał 2023 r.,
do 15 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.
03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 02.01.2024 17.04.2023 17.07.2023 16.10.2023 15.01.2024
CBSG/01 Badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób 2022 1.67.08 1 raz w roku raz w roku do 4 września 2023 r. z danymi za rok 2022 07.08.2023 04.09.2023
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej 2023 1.61.04 miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni 01.02.2023 01.03.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 02.11.2023 01.12.2023 02.01.2024 06.02.2023 06.03.2023 07.04.2023 09.05.2023 07.06.2023 07.07.2023 07.08.2023 07.09.2023 06.10.2023 08.11.2023 07.12.2023 08.01.2024
Załącznik
do DG-1
Załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych 2023 1.47.01 kwartał raz w kwartale do 7 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 7 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 6 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 8 stycznia 2024 r. za rok 2023 03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 02.01.2024 07.04.2023 07.07.2023 06.10.2023 08.01.2024
DNU-K Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2023 1.51.09 kwartał raz w kwartale do 20 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 20 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 20 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 22 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r. 03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 02.01.2024 20.04.2023 20.07.2023 20.10.2023 22.01.2024
DNU-R Roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług 2022 1.51.09 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2023 r. z danymi za rok 2022 06.03.2023 31.03.2023
F-01/I-01 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe 2023 1.46.01 kwartał/
półrocze
raz w kwartale: do 20 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 20 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 20 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 10 lutego 2024 r. za rok 2023; (liczba pracujących ≥ 50); raz w półroczu: do 20 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 10 lutego 2024 r. za rok 2023; (liczba pracujących 10-49) 06.04.2023 06.07.2023 06.10.2023 18.01.2024 20.04.2023 20.07.2023 20.10.2023 09.02.2024
F-01/o Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych 2022 1.27.01 1 raz w roku raz w roku do 28 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 2022 14.04.2023 28.04.2023
F-01/s Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych 2022 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2023 r. z danymi za rok 2022 14.03.2023 31.03.2023
F-01/dk Kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2023 1.28.10 kwartał raz w kwartale: do 30 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 30 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 30 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 30 stycznia 2024 r. za rok 2023 06.04.2023 07.07.2023 06.10.2023 10.01.2024 02.05.2023 31.07.2023 30.10.2023 30.01.2024
F-02/dk Roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury 2022 1.28.10 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2023 r. z danymi za rok 2022 08.03.2023 31.03.2023
F-03 Sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych 2022 1.66.01 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 01.02.2023 15.02.2023
FDF Działalność finansowa przedsiębiorstwa 2022 1.62.11;
1.62.12;
1.62.13;
1.62.20
1 raz w roku raz w roku do 3 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 2022 13.03.2023 03.04.2023
G-01 Sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów 2022 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 8 marca 2023 r. z danymi za rok 2022 15.02.2023 08.03.2023
G-02a Sprawozdanie bilansowe nośników energii 2023 1.44.01 kwartał raz w kwartale do 17 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 16 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r. 01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 17.04.2023 17.07.2023 17.10.2023
G-02b Sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej 2022 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 16.01.2023 17.02.2023
G-02g Sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci 2022 1.26.06 1 raz w roku raz w roku do 28 kwietnia 2023 r. według stany na 31 grudnia 2022 r. 11.04.2023 28.04.2023
G-02o Sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych 2022 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 16.01.2023 17.02.2023
G-03 Sprawozdanie o zużyciu nośników i energii 2022 1.44.01 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 16.01.2023 17.02.2023
G-04 Sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin 2022 1.45.13 1 raz w roku raz w roku do 10 marca 2023 r. z danymi za rok 2022 28.02.2023 10.03.2023
G-06 Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu 2022 1.44.05 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 01.02.2023 24.02.2023
GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2022 1.61.12 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2023 r. z danymi za rok 2022 01.06.2023 31.07.2023
H-01/k Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych 2023 1.49.02 kwartał raz w kwartale do 24 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 21 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 20 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 22 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r. 03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 02.01.2024 24.04.2023 21.07.2023 20.10.2023 22.01.2024
H-01a Sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw 2022 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 06.02.2023 27.02.2023
H-01g Sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych 2022 1.49.05 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 02.02.2023 27.02.2023
H-01s Sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej 2022 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 06.02.2023 27.02.2023
H-01w Sprawozdanie o sieci handlowej 2022 1.49.02 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 06.02.2023 27.02.2023
H-02n Sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2023 1.45.13 półrocze 2 razy w roku: do 21 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r.; do 19 stycznia 2024 r. za rok 2023 03.07.2023 03.01.2024 21.07.2023 19.01.2024
H-02p Sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów 2023 1.45.13 półrocze 2 razy w roku: do 21 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r.; do 19 stycznia 2024 r. za rok 2023 06.07.2023 04.01.2024 21.07.2023 19.01.2024
I-01 Sprawozdanie o nakładach na środki trwałe 2023 1.66.02 kwartał raz w kwartale do 20 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 20 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 20 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 9 lutego 2024 r. za rok 2023 11.04.2023 07.07.2023 09.10.2023 16.01.2024 20.04.2023 20.07.2023 20.10.2023 09.02.2024
IF Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 2022 1.61.13 1 raz w roku raz w roku do 31 lipca 2023 r. z danymi za rok 2022 03.07.2023 31.07.2023
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
K-01 Sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej 2022 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022 03.01.2023 24.01.2023
K-02 Sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej 2022 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022 04.01.2023 24.01.2023
K-03 Sprawozdanie biblioteki 2022 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 7 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 10.01.2023 07.02.2023
K-05 Sprawozdanie z działalności wystawienniczej 2022 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022 09.01.2023 24.01.2023
K-06 Sprawozdanie z produkcji filmowej 2022 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 06.02.2023 21.02.2023
K-07 Sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy 2022 1.28.01 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 26.01.2023 24.02.2023
K-08 Sprawozdanie kina 2022 1.28.02 1 raz w roku raz w roku do 24 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022 04.01.2023 24.01.2023
K-09 Sprawozdanie z organizacji imprez masowych 2022 1.28.08 1 raz w roku raz w roku do 21 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 02.02.2023 21.02.2023
K-10 Sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków 2022 1.28.09 1 raz w roku raz w roku do 3 marca 2023 r. z danymi za rok 2022 15.02.2023 03.03.2023
KFT-1 Sprawozdanie z działalności klubu sportowego 2022 1.30.01 co 2 lata co 2 lata do 25 stycznia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 11.01.2023 25.01.2023
KFT-2 Sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego 2022 1.30.01 1 raz w roku raz w roku do 25 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022 11.01.2023 25.01.2023
KFT-OB/a Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych 2022 1.30.01 1 raz w roku co 4 lata do 1 lutego 2023 r. wg stanu na 31 grudnia 2023 r. 16.01.2023 01.02.2023
KFT-OB/b Sprawozdanie o obiektach sportowych 2022 1.30.01 1 raz w roku co 4 lata do 17 kwietnia 2023 r. wg stanu na 31 grudnia 2023 r. 03.04.2023 17.04.2023
KT-1 Sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego 2023 1.30.03 miesiąc raz w miesiącu do 10. dnia po miesiącu sprawozdawczym 01.02.2023 01.03.2023 01.04.2023 01.05.2023 01.06.2023 01.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 01.10.2023 01.11.2023 01.12.2023 01.01.2024 13.02.2023 13.03.2023 11.04.2023 11.05.2023 12.06.2023 11.07.2023 14.08.2023 11.09.2023 11.10.2023 13.11.2023 11.12.2023 11.01.2024
KT-2 Wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego 2022 1.30.03 1 raz w roku raz do roku do 20 stycznia 2023 z danymi za rok 2022 01.01.2023 20.01.2023
KZZ Sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne 2022 1.61.16 1 raz w roku raz w roku do 30 września 2023 r. z danymi za rok 2022 10.09.2023 30.09.2023
L-01 Sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) 2022 1.52.01 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 24.01.2023 06.02.2023
Załącznik
do L-01
Załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-01 2022 1.52.01 1 raz w roku raz w roku do 6 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 24.01.2023 06.02.2023
L-02 Sprawozdanie o zadrzewieniach 2022 1.52.02 1 raz w roku raz w roku do 1 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 19.01.2023 01.02.2023
L-03 Sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) 2022 1.52.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 06.02.2023 20.02.2023
Załącznik
do L-03
załącznik do działów 1 i 2 sprawozdania L-03 2022 1.52.03 1 raz w roku raz w roku do 20 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 06.02.2023 20.02.2023
LOT-1 Sprawozdanie o transporcie lotniczym 2022 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 2 marca 2023 r. z danymi za rok 2022 16.02.2023 02.03.2023
ŁP-3 Zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji 2022 1.28.03;
1.48.06
1 raz w roku raz w roku do 18 marca 2023 r. z danymi za rok 2022
M-01 Sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych 2022 1.26.01 1 raz w roku co 2 lata do 31 marca 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 01.03.2023 31.03.2023
Zał. do M-01 Załącznik do sprawozdania M-01 - zasoby mieszkaniowe, zieleń osiedlowa 2022 1.01.07 1 raz w roku co 2 lata do 31 marca 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 01.03.2023 31.03.2023
M-06 Sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji 2022 1.26.06
1.01.05
1 raz w roku raz w roku do 2 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 20.01.2023 02.02.2023
M-09 Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych 2022 1.01.08 1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 06.02.2023 22.02.2023
MN-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii 2022 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 28 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 2022 31.03.2023 28.04.2023
MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach 2022 1.43.12 1 raz w roku raz w roku do 28 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 2022 31.03.2023 28.04.2023
MT-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra 2022 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 7 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 2022
OD-1 Żłobki i kluby dziecięce 2022 1.20.05 1 raz w roku raz w roku do 3 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 09.01.2023 03.02.2023
OS-1 Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających 2022 1.01.06 1 raz w roku raz w roku do 27 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 09.02.2023 27.02.2023
OS-3 Sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń 2022 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022 16.01.2023 31.01.2023
OS-4 Sprawozdanie o poborze wody do napełniania stawów rybnych. 2022 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022 16.01.2023 31.01.2023
OS-5 Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich 2022 1.01.05 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022 16.01.2023 31.01.2023
OS-6 Sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) 2022 1.01.08 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022 16.01.2023 27.01.2023
OS-29/k Kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 2022 1.01.12 1 raz w roku 10.05.2023 24.05.2023
OS-7 Sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu 2022 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 20.01.2023 10.02.2023
Zał. nr 1 do OS-7 Załącznik nr 1 do działu 1 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2022 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 20.01.2023 10.02.2023
Zał. nr 2a do OS-7 Załącznik nr 2a do działu 2 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2022 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 20.01.2023 10.02.2023
Zał. nr 2b do OS-7 Załącznik nr 2b do działów 3 i 4 sprawozdania OS-7 o ochronie przyrody i krajobrazu 2022 1.01.07 1 raz w roku raz w roku do 10 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 20.01.2023 10.02.2023
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
P-01 Sprawozdanie o produkcji

2022 1.46.04 1 raz w roku raz w roku do 28 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 15.02.2023 28.02.2023
P-02 Meldunek o produkcji wyrobów i zapasach

2023 1.46.04
1.49.01
miesiąc raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r. 01.02.2023 01.03.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 02.11.2023 01.12.2023 02.01.2024 07.02.2023 07.03.2023 07.04.2023 09.05.2023 07.06.2023 07.07.2023 07.08.2023 07.09.2023 06.10.2023 08.11.2023 07.12.2023 08.01.2024
PERN-1 Zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych 2022 1.48.10 1 raz w roku raz w roku do 3 marca 2023 r. z danymi za rok 2022
PL-1 Sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym 2022 1.48.08 1 raz w roku raz w roku do 17 marca 2023 r. z danymi za rok 2022 04.03.2023 17.03.2023
PNT-01 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) 2022 1.43.01 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2023 r. z danymi za rok 2022 01.02.2023 31.03.2023
PNT-02 Sprawozdanie o innowacjach 2022 1.43.02 1 raz w roku raz w roku do 9 marca 2023 r. z danymi za rok 2022 07.02.2023 09.03.2023
PNT-05 Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii 2022 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 14 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 2022 15.03.2023 14.04.2023
PNT-06 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach 2022 1.43.17 1 raz w roku raz w roku do 14 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 2022 15.03.2023 14.04.2023
PS-01 Sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego 2022 1.20.04 1 raz w roku raz w roku do 3 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 16.01.2023 03.02.2023
PS-02 Sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej 2022 1.20.04 1 raz w roku raz w roku do 3 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 05.01.2023 03.02.2023
PS-03 Sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej 2022 1.25.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 09.01.2023 27.01.2023
PZP-1 Lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 2022 1.02.04 1 raz w roku Raz w roku do 28 kwietnia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 14.04.2023 28.04.2023
R-09U Sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich 2023 1.45.09;
1.45.10
miesiąc raz w miesiącu do 7. dnia po każdym miesiącu sprawozdawczym 01.02.2023 01.03.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 02.11.2023 01.12.2023 02.01.2024 07.02.2023 07.03.2023 07.04.2023 08.05.2023 07.06.2023 07.07.2023 07.08.2023 07.09.2023 10.10.2023 07.11.2023 07.12.2023 08.01.2024
R-09W Sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych 2023 1.45.09 miesiąc,
kwartał
raz w miesiącu do 7. dnia po miesiącu za miesiąc i do 8 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r
raz w kwartale do 17 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 17 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 16 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 15 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r.
01.02.2023 01.03.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 02.11.2023 01.12.2023 02.01.2024 03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 02.01.2024 07.02.2023 07.03.2023 07.04.2023 08.05.2023 07.06.2023 07.07.2023 07.08.2023 07.09.2023 09.10.2023 07.11.2023 07.12.2023 08.01.2024 17.04.2023 17.07.2023 16.10.2023 15.01.2024
R-10S Sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych 2023 1.45.12 półrocze raz w półroczu do 11 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 15 stycznia 2024 r. za II półrocze 2023 r., raz w roku do 15 stycznia 2024 r. za rok 2023 27.06.2023 22.12.2023 11.07.2023 15.01.2024
R-10M Meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych 2023 1.45.12 miesiąc raz w miesiącu do 3. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 4 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r 01.02.2023 01.03.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 03.10.2023 02.11.2023 01.12.2023 02.01.2024 03.02.2023 03.03.2023 05.04.2023 05.05.2023 05.06.2023 05.07.2023 03.08.2023 05.09.2023 04.10.2023 06.11.2023 05.12.2023 04.01.2024
R-10Ma Meldunek o skupie niektórych gatunków owoców 2023 1.45.12 6 razy w roku raz w miesiącu do 6 czerwca 2023 r. za maj 2023 r., do 5 lipca 2023 r. za czerwiec 2023 r., do 4 sierpnia 2023 r. za lipiec 2023 r., do 5 września 2023 r. za sierpień 2023 r., do 5 października 2023 r. za wrzesień 2023 r., do 6 listopada 2023 r. za październik 2023 r 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 02.11.2023 06.06.2023 05.07.2023 04.08.2023 05.09.2023 05.10.2023 06.11.2023
RF-01 Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych 2022 1.61.01 kwartał raz w kwartale: do 04 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 02 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 02 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 22 lutego 2024 r. za rok 2023 16.04.2023 16.07.2023 15.10.2023 04.02.2024 04.05.2023 02.08.2023 02.11.2023 22.02.2024
RF-02 Sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań 2022 1.65.21 kwartał raz w kwartale do 28 kwietnia 2023 r. według stanu na 31 marca 2023 r., do 28 lipca 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 2 listopada 2023 r. według stanu na 30 września 2023 r., do 21 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. 17.04.2023 17.07.2023 16.10.2023 02.02.2024 28.04.2023 28.07.2023 02.11.2023 21.02.2024
RF-03 Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych 2022 1.65.19 1 raz w roku raz w roku do 30 czerwca 2023 r. za rok 2022 16.06.2023 30.06.2023
RRW-26 Sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych 2023 1.46.12 miesiąc Raz w miesiącu do 8. dnia roboczego po miesiącu za miesiąc i do 11 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r. 01.02.2023 01.03.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 02.11.2023 01.12.2023 02.01.2024 10.02.2023 10.03.2023 13.04.2023 12.05.2023 13.06.2023 12.07.2023 10.08.2023 12.09.2023 11.10.2023 13.11.2023 12.12.2023 11.01.2024
RRW-27 Sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych 2022 1.46.12 1 raz w roku raz w roku do 31 marca 2023 r. z danymi za rok 2022 16.03.2023 31.03.2023
R-SGR Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych 2023 1.45.01 1 raz w roku co 3-4 lata dp 14 sierpnia 2023 r. według stanu na 1 czerwca 2023 r. 01.06.2023 19.06.2023 16.06.2023 14.08.2023
R-ZW-B Badanie pogłowia drobiu oraz produkcji zwierzęcej 2023 1.45.09 1 raz w roku raz w roku do 22 grudnia 2023 r. według stanu na 1 grudnia 2023 r. 01.12.2023 15.12.2023 14.12.2023 22.12.2023
R-ZW-S Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego 2023 1.45.10 2 razy w roku 2 razy w roku: do 14 sierpnia 2023 r. według stanu na 1 czerwca 2022 r. i do 22 grudnia 2023 r. według stanu na 1 grudnia 2023 r. 01.06.2023 19.06.2023 01.12.2023 15.12.2023 16.06.2023 14.08.2023 14.12.2023 22.12.2023
S-10 Sprawozdanie o studiach w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe 2022 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 20 stycznia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 09.01.2023 20.01.2023
S-11 Sprawozdanie o świadczeniach dla studentów i doktorantów w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe 2022 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 20 stycznia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 09.01.2023 20.01.2023
S-12 Sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, osobach ubiegających się o stopień doktora oraz zatrudnieniu w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe 2022 1.27.05 1 raz w roku raz w roku do 20 stycznia 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 09.01.2023 20.01.2023
SFU-OZ Sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce 2023 1.67.03 4 razy w roku 4 razy w roku do 12 maja 2023 r. według stanu na 31 marca 2023 r., do 11 sierpnia 2023 r. według stanu na 30 czerwca 2023 r., do 10 listopada 2023 r. według stanu na 30 września 2023 r., do 15 lutego 2024 r. według stanu na 31 grudnia 2023 r. 28.04.2023 01.08.2023 02.11.2023 01.02.2024 12.05.2023 11.08.2023 10.11.2023 15.02.2024
SG-01 Statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska 2022 1.01.03
1.01.07
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 08.02.2022 22.02.2023
SG-01 Statystyka gminy: środki trwałe 2022 1.66.01
1.66.02
1 raz w roku Raz w roku do 15 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 01.02.2023 15.02.2023
SG-01 Statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2022 1.26.01 1 raz w roku raz w roku do 07 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 26.01.2023 07.02.2023
SG-01 Statystyka gminy: rewitalizacja 2022 1.02.02 1 raz w roku raz w roku do 24 maja 2023 r. z danymi za rok 2022 10.05.2023 24.05.2023
SG-01 Statystyka gminy: współdziałanie z mieszkańcami 2022 1.02.02 1 raz w roku raz w roku do 29 maja 2023 r. z danymi za rok 2022 12.05.2023 29.05.2023
SG-01 Statystyka gminy: samorząd i transport 2022 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 08.02.2023 22.02.2023
Załącznik
do SG-01
Załącznik do sprawozdania SG-01 - statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna 2022 1.01.05
1.01.08
1 raz w roku raz w roku do 17 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 2022 29.03.2023 17.04.2023
SOF-1 Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych 2022 1.04.01 co 2 lata Co 2 lata do 28 kwietnia 2023 r. za rok 2022 12.04.2023 28.04.2023
SOF-2F Sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych 2022 1.04.08 co 4 lata Co 4 lata do 28 kwietnia 2023 r. za rok 2022 05.04.2023 28.04.2023
SOF-3 Sprawozdanie z działalności partii politycznych 2022 1.04.06 co 2 lata Co 2 lata do 28 kwietnia 2023 r. za rok 2022 20.03.2023 28.04.2023
SOF-4p Sprawozdanie z działalności organizacji pracodawców 2022 1.04.08 co 4 lata Co 4 lata do 28 kwietnia 2023 r. za rok 2022 05.04.2023 28.04.2023
SOF-4s Sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego 2022 1.04.01 co 2 lata Co 2 lata do 5 maja 2023 r. za rok 2022 12.04.2023 05.05.2023
SP Roczna ankieta przedsiębiorstwa 2022 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 4 maja 2023 r. z danymi za rok 2022 14.03.2023 04.05.2023
SP-3 Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw 2022 1.61.05 1 raz w roku raz w roku do 16 marca 2023 r. z danymi za rok 2022 01.03.2023 16.03.2023
SSI-01 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach 2023 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 9 maja 2023 r. z danymi za rok 2023 18.04.2023 09.05.2023
SSI-03 Sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej 2022 1.43.14 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022 03.01.2023 31.01.2023
ST-P Statystyka powiatu: samorząd i transport 2022 1.02.02
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 08.02.2023 22.02.2023
ST-W Statystyka województwa: samorząd i transport 2022 1.02.02
1.48.01
1.48.02
1 raz w roku raz w roku do 22 lutego 2023 r. według stanu na 31 grudnia 2022 r. 08.02.2023 22.02.2023
On line Off line PDF Symbol zestawu danych Nazwa zestawu danych Rok
PBSSP
Symb. bad. z
PBSSP
Często
tliwość
Wpływ zgodnie z PBSSP Od Do
T-02 Sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji 2022 1.48.11 1 raz w roku raz w roku do 14 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 2022 03.04.2023 14.04.2023
T-04 Sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym 2022 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 17 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 27.01.2023 17.02.2023
T-06 Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym 2022 1.48.02 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 30.01.2023 15.02.2023
T-08 Sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową 2022 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 3 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 20.01.2023 03.02.2023
T-09 Sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej 2022 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 3 lutego 2023 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. 20.01.2023 03.02.2023
T-10 Sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich 2022 1.50.01 1 raz w roku raz w roku do 4 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 23.01.2023 04.02.2023
T-11/k Sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej 2023 1.44.01,
1.50.09
kwartał raz w kwartale do 26 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 26 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 26 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 26 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r. 12.04.2023 11.07.2023 12.10.2023 12.01.2024 26.04.2023 26.07.2023 26.10.2023 26.01.2024
T-11/u Sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej 2022 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 14 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 01.02.2023 14.02.2023
TD-E Kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym 2023 1.48.02,
1.44.01
tyg tygodniowo do 8. dnia po tygodniu za tydzień
TFI Sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych 2023 1.62.16,
1.67.15
półrocze raz w półroczu do 31 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 29 marca 2024 r. za rok 2023 17.07.2023 15.03.2024 31.07.2023 29.03.2024
TK-1 Sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego 2023 1.48.01 miesiąc raz w miesiącu do 6. dnia roboczego po miesiącu sprawozdawczym za miesiąc, za okres od początku roku do końca miesiąca i do 9 stycznia 2024 r. za grudzień 2023 r. 01.02.2023 01.03.2023 03.04.2023 02.05.2023 01.06.2023 03.07.2023 01.08.2023 01.09.2023 02.10.2023 02.11.2023 01.12.2023 02.01.2024 08.02.2023 08.03.2023 11.04.2023 10.05.2023 09.06.2023 10.07.2023 08.08.2023 08.09.2023 10.10.2023 09.11.2023 08.12.2023 09.01.2024
TK-2 Sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym 2023 1.48.01 kwartał raz w kwartale do 5 maja 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 4 sierpnia 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 3 listopada 2023 r. za trzy kwartały 2023 r., do 1 marca 2024 r. za rok 2023 20.04.2023 07.07.2023 20.10.2023 16.02.2024 05.05.2023 04.08.2023 03.11.2023 01.03.2024
TK-2a Sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2022 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 14 marca 2023 r. z danymi za rok 2022 01.03.2023 14.03.2023
TK-3 Sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym 2022 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 17 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 2022 29.03.2023 17.04.2023
TK-3a Sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym 2022 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 26 czerwca 2023 r. z danymi za rok 2022 12.06.2023 26.06.2023
TK-4 Sprawozdanie o pracy taboru kolejowego 2022 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 27 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 2022 13.04.2023 27.04.2023
TK-5 Sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych 2022 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 13 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 2022 29.03.2023 13.04.2023
TK-6 Sprawozdanie o taborze kolejowym 2022 1.48.01 1 raz w roku raz w roku do 13 kwietnia 2023 r. z danymi za rok 2022 29.03.2023 13.04.2023
TDI Sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym 2022 1.48.16 1 raz w roku raz w roku do 4 maja 2023 r. z danymi za rok 2022 12.04.2023 04.05.2023
TTI Sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego 2022 1.48.16 1 raz w roku raz w roku do 4 maja 2023 r. z danymi za rok 2022 12.04.2023 04.05.2023
TWA Wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej 2023 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 16 listopada 2023 r. z danymi wg stanu na 31 października 2023 r. 06.11.2023 16.11.2023
TWS-1 Sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań 2022 1.50.09 1 raz w roku raz w roku do 2 marca 2023 r. z danymi za rok 2022 17.02.2023 02.03.2023
Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

2023 1.23.02 kwartał raz w kwartale do 12 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 12 lipca 2023 r. za I półrocze 2023 r., do 12 października 2023 r. za trzy kwartały 2023 r. 03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 12.04.2023 12.07.2023 12.10.2023
Z-05 Badanie popytu na pracę 2023 1.23.07 kwartał raz w kwartale do 11 kwietnia 2023 r. za I kwartał 2023 r., do 10 lipca 2023 r. za II kwartał 2023 r., do 9 października 2023 r. za III kwartał 2023 r., do 9 stycznia 2024 r. za IV kwartał 2023 r. 03.04.2023 03.07.2023 02.10.2023 02.01.2024 11.04.2023 10.07.2023 09.10.2023 09.01.2024
Z-06 Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

2022 1.23.02 1 raz w roku raz w roku do 18 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022

Z-06a
Sporządzają jednostki, które w 2022 r. były zobowiązane do przekazywania kwartalnych sprawozdań Z-03
02.01.2023 18.01.2023
raz w roku do 2 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022

Z-06b
Sporządzają jednostki należące do sektora przedsiębiorstw
02.01.2023 02.02.2023
Z-10 Sprawozdanie o warunkach pracy 2022 1.23.09 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 01.02.2023 15.02.2023
Z-12 Sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów 2022 1.24.02 co 2 lata Co 2 lata do 31 marca 2023 r. za rok 2022 1.03.2023 31.03.2023
Z-14 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej 2022 1.24.05 co 2 lata Co 2 lata do 12 kwietnia 2023 r. za rok 2022 28.03.2023 12.04.2023
ZD-2 Sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej 2022 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 24 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022 13.02.2023 24.02.2023
ZD-3 Sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 2022 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022 09.01.2023 27.01.2023
ZD-4 Sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego 2022 1.29.07 1 raz w roku raz w roku do 27 stycznia 2023 r. z danymi za rok 2022 09.01.2023 27.01.2023
ZD-5 Sprawozdanie apteki i punktu aptecznego 2022 1.29.09 1 raz w roku raz w roku do 31 stycznia 2023r. z danymi za rok 2022 10.01.2023 31.01.2023
Z-KS Karta statystyczna strajku 2023 1.23.11 incydent do 3. dnia roboczego po zakończeniu strajku 09.01.2023 10.01.2024
Z-KW Statystyczna karta wypadku 2023 1.23.10 incydent po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego lub sporządzeniu karty wypadku: część I karty, nie później niż w terminie 14 dni roboczych; część II karty, nie później niż z upływem 6 miesięcy 19.01.2023 30.06.2024
Zał. do F-03, SP, SG-01 środki trwałe Załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 - środki trwałe, dotyczący nakładów na środki trwałe służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych 2022 1.01.12 1 raz w roku raz w roku do 15 lutego 2023 r. za rok 2022
raz w roku do 4 maja 2023 r. za rok 2022
17.04.2023 01.03.2023 15.02.2023 04.05.2023


W tabeli znajdują się zestawy danych (formularze) na rok 2023. Zestawy danych (formularze) umieszczone zostały w zakładkach, w kolejności alfabetycznej, z wyjątkiem: zestaw danych WINS znajduje się w zakładce A – B, Załącznik do DG-1 w zakładce D – I, Załącznik do L-01, Załącznik do L-03, Załączniki do OS-7 znajdują się w zakładce K-O, Załączniki do R-08, Załącznik do SG-01 znajduje się w zakładce P – S.

Aplikacje off-line, które pozostały w 2023 r., będą zamieszczane sukcesywnie w miarę zbliżania się terminu ich składania.

Równocześnie prosimy o niewykorzystywanie aplikacji off-line z roku 2022 (za wyjątkiem aplikacji, które dotyczą sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i półrocznych kończących rok 2022), ponieważ są one nieaktualne dla sprawozdań obowiązujących w roku 2023.

Uprzejmie informujemy, że w przypadku korzystania z innych przeglądarek niż Internet Explorer wersja: 8, 9, 10 oraz Mozilla Firefox wersja 10, w celu poprawnego wydruku sprawozdań w formacie .pdf bezpośrednio ze strony internetowej, niezbędne jest wcześniejsze pobranie wybranego pliku i zapisanie go na dysku.