Część I. Informacje o badaniach zgodnie z PBSSP na rok 2018

1.64 Ceny

1. Symbol
1.64.19
2. Temat badania
Badanie cen nieruchomości mieszkalnych
3. Cykliczność badania
co rok
4. Prowadzący badanie
Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

5. Cel badania

Celem badania jest dostarczenie informacji o poziomach i dynamice średnich cen transakcyjnych nieruchomości mieszkalnych.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa krajowego:

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów prawa międzynarodowego:

 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 93/2013 z dnia 1 lutego 2013 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych w odniesieniu do ustanawiania wskaźników cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Realizacja potrzeb użytkowników:

 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - studenci,
 • stowarzyszenia, organizacje, fundacje,
 • media ogólnopolskie i terenowe,
 • indywidualni odbiorcy krajowi,
 • placówki naukowe/badawcze, szkoły wyższe - nauczyciele akademiccy,
 • Eurostat i inne zagraniczne instytucje statystyczne.

6. Zakres podmiotowy

Nieruchomości objęte transakcjami kupna/sprzedaży: lokale mieszkalne, grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi, grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

7. Zakres przedmiotowy

Cechy nieruchomości. Ceny nieruchomości. Obrót nieruchomościami.

8. Źródła danych

9. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych

Średnie rynkowe ceny transakcyjne w zakresie lokali mieszkalnych i gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w przekrojach: kraj, województwa i powiaty; obszar miejski i wiejski; rynek pierwotny i wtórn.
Średnie rynkowe ceny transakcyjne w zakresie gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w przekrojach: kraj, województwa i powiaty; obszar miejski i wiejsk.
Kwartalne wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych i gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w przekrojach: kraj, województwa; wybrane miasta na prawach powiatów; rynek pierwotny i wtórn.
Kwartalne wskaźniki zmian cen gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w przekrojach: kraj, województw.
Mediana rynkowych cen za 1m2 lokali mieszkalnych, w przekrojach: kraj, województwa, powiaty; w granicach miast, w miastach na prawach powiatu, poza granicami miast; według rodzaju rynku; według powierzchni lokal.

10. Formy i terminy udostępnienia wynikowych informacji statystycznych

Komunikaty i obwieszczenia
 • Obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych z podziałem na województwa 2018 roku (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019).
Publikacje GUS
 • Obrót nieruchomościami w 2018 r. (October 2019),
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019 (July 2019),
 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2019 (December 2019),
 • Biuletyn Statystyczny 2018 (February 2018, March 2018, April 2018, May 2018, June 2018, July 2018, August 2018, September 2018, October 2018, November 2018, December 2018, January 2019),
 • Ceny w gospodarce narodowej w latach 2014-2018 (November 2019).
Internetowe bazy danych
 • Bazy Eurostatu i innych organizacji międzynarodowych - Baza Eurostatu - Prices - Housing price statistics (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych według województw – kwartalnie (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Wskaźniki zmian cen lokali mieszkalnych według województw – kwartalnie narastająco (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – kwartalnie (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – rocznie (July 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – kwartalnie (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – rocznie (July 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny za 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – kwartalnie (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny za 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – rocznie (July 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny za 1 m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – kwartalnie (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Średnie ceny za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – rocznie (July 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – kwartalnie (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według województw – rocznie (July 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – kwartalnie (July 2018, October 2018, January 2019, April 2019),
 • Dziedzinowa Baza Wiedzy - DBW Ceny - Mediana cen za 1m2 lokali mieszkalnych sprzedanych w ramach transakcji rynkowych według powiatów – rocznie (July 2019).