PBSSP na 2023 - wersja interaktywna

PBSSP na 2023 rok – wersja interaktywna (zawiera zmiany wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 - Dz. U. poz. 1282).