PBSSP na 2020 - wersja interaktywna

PBSSP na 2020 rok - wersja interaktywna (zawiera zmiany wynikające z rozporządzenia RM z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Pbssp na rok 2020 - Dz. U poz. 743)