PBSSP na 2020 - wersja interaktywna

PBSSP na 2020 rok - wersja interaktywna (zawiera zmiany wynikające z projektu rozporządzenia RM zmieniającego rozporządzenie w sprawie Pbssp na rok 2020)