Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2025
Zestawy danych GUS, Zestawy danych jednostki innej niż GUS

Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
AP-01 statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AW-01 statystyczna ankieta wyznaniowa Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-01 sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-02 sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BS sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BSS-1G badanie spójności społecznej - kwestionariusz gospodarstwa domowego Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BSS-1I badanie spójności społecznej - kwestionariusz indywidualny Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
CBSG/01 badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
DNU-R roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
DS-58G kultura w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
E-GD ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
EU-SILC-G europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
EU-SILC-I europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-01/o sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-01/s sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-02/dk roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-03 sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-03dp sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-03m sprawozdanie o urządzeniach melioracji wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
FDF sprawozdanie z wyspecjalizowanych segmentów działalności finansowej przedsiębiorstwa Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-01 sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-02b sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-02g sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu z sieci Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-02o sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-03 sprawozdanie o zużyciu nośników energii Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-04 sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-06 sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.9 sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.2 sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.3 sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.5 sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.6 sprawozdanie o mocy i produkcji instalacji odnawialnego źródła energii, elektrowni szczytowo-pompowej oraz kogeneracji na małą skalę Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.7 sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.7(P) sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.8 sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału terytorialnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.SG sprawozdanie gminy o energii elektrycznej i paliwach alternatywnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GP sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK sprawozdanie o powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01a sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01g sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01s sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01w sprawozdanie o sieci handlowej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
IF sprawozdanie o wykorzystaniu instrumentów finansowych w przedsiębiorstwach niefinansowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-01 sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-02 sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-03 sprawozdanie biblioteki Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
K-05 sprawozdanie z działalności wystawienniczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-06 sprawozdanie z produkcji filmowej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-07 sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-08 sprawozdanie kina Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-09 sprawozdanie z organizacji imprez masowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-10 sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KCPU-G1 sprawozdanie z działalności samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
KFT-1 sprawozdanie z działalności klubu sportowego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KFT-2 sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF-02 sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji Zestawy jednostki innej niż GUS Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KT-2 sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego posiadającego mniej niż 10 miejsc noclegowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KZZ sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
L-01 sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
L-02 sprawozdanie o zadrzewieniach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
L-03 sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ŁP-3 zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
LOT-1 sprawozdanie o transporcie lotniczym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
M-01 sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
M-06 sprawozdanie o wodociągach i kanalizacji Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
M-09 sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-16 sprawozdanie o zużyciu węgla koksowego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-17 sprawozdanie o bilansie koksu Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-18 sprawozdanie o zatrudnieniu według wieku w koksownictwie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-20 sprawozdanie o nakładach inwestycyjnych w koksownictwie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
MGM-MCW sprawozdanie o maksymalnych cenach wskaźnikowych Zestawy jednostki innej niż GUS Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Szczegółowy format przekazywanych danych
MGM-RW sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Infrastruktury Szczegółowy format przekazywanych danych
MN-01 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w biotechnologii Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
MN-02 sprawozdanie o działalności w biotechnologii w przedsiębiorstwach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS-05 sprawozdanie roczne: wybrane informacje o domach pomocy społecznej o zasięgu gminnym, powiatowym i regionalnym oraz o placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS-06 sprawozdanie roczne: wybrane jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki pomocy społecznej oraz zatrudnienie w systemie pomocy społecznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZK-7 sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZK-8 sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-29 sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-30 sprawozdanie o specjalistach pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-32 sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-33 sprawozdanie z działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-34 sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-35 sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-36 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-36a sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-38 sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-39 sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-41 sprawozdanie z działalności profilaktycznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-42 sprawozdanie z działalności ambulatoriów Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-43 sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-44 sprawozdanie z działalności Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-45 sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-46 sprawozdanie ze zużycia krwi i jej składników w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz Państwowym Instytucie Medycznym MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MT-1 zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-03 sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-13 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-14 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni wenerologicznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-15 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-19 sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-24 roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-29A sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-35 sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-35A sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-35B sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-42 sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-45 sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-45A sprawozdanie z zatrudnienia Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-46 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-48 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i produktów kosmetycznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-49 sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-50 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-52 sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-53 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-54 roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-56 dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-57 roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-58 roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-88A sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w uczelniach i administracji Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-89 sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ/Szp-11B karta statystyczna psychiatryczna Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-26 zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-27 sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-2b sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4/r roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4g sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4p sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-1 sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-29/k kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-3 sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-4 sprawozdanie o napełnianiu stawów rybnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-5 sprawozdanie z oczyszczalni ścieków komunalnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-6 sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-7 sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-GD kwestionariusz o wydatkach poniesionych na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
P-01 sprawozdanie o produkcji Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PERN-1 zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PL-1 sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PM-1 roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-01 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-02 sprawozdanie o innowacjach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-05 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w nanotechnologii Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-06 sprawozdanie o działalności w nanotechnologii w przedsiębiorstwie Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PS-01 sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PS-02 sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PS-03 sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PZP-1 sprawozdanie o stanie lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rozwoju i Technologii Szczegółowy format przekazywanych danych
R-10S sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
RF-03 sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-1 sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-11 sprawozdanie z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-12 sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-19 sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-2 sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-20 sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-21 sprawozdanie o wynikach ekonomicznych gospodarstwa chowu i hodowli ryb Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-22 zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-23 zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-27 sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-28 sprawozdanie roczne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-3 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-5 sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-6 sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-8 sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-9 sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
S-10 sprawozdanie o studiach w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
S-11 sprawozdanie o świadczeniach dla studentów i doktorantów w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
S-12 sprawozdanie o studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, doktorantach oraz zatrudnieniu w uczelniach prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: rewitalizacja Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: samorząd i transport Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: środki trwałe Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: współdziałanie z mieszkańcami Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SOF-1 sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SOF-3 sprawozdanie z działalności partii politycznych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SOF-4s sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i kółek rolniczych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SP roczna ankieta przedsiębiorstwa Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SP-3 sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SSI-03 sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
ST-P statystyka powiatu: samorząd i transport; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ST-W statystyka województwa: samorząd i transport; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-02 sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-04 sprawozdanie o stanie i pracy taboru samochodowego zarobkowego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-06 sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-08 sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-09 sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-10 sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-11/u sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TDI sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-2a sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-3 sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-3a sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-4 sprawozdanie o pracy taboru kolejowego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-5 sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-6 sprawozdanie o taborze kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TTI sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TWS-1 sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-02 sprawozdanie o kosztach pracy; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-06 sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-10 sprawozdanie o zatrudnionych w warunkach zagrożenia; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-12 sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-14 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej; Zestawy jednostki innej niż GUS Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szczegółowy format przekazywanych danych
Z.2.GIJHARS dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z.3.KOWR dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z.6.IERiGZ_PIB tablice zbiorcze Regionalnych Rachunków Ekonomicznych Rolnictwa; Zestawy jednostki innej niż GUS Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy Szczegółowy format przekazywanych danych
Załącznik do sprawozdań F-03, SP i SG-01 środki trwałe - dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Załącznik do sprawozdania MRiPS-02 efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
Załącznik do sprawozdania SG-01 statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
Załącznik nr 2 do sprawozdania MRiPS-01 poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
Załącznik nr 4 do sprawozdania MRiPS-01 umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-2 sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-3 sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-4 sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-5 sprawozdanie apteki i punktu aptecznego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZŚOR ankieta o zużyciu środków ochrony roślin; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-1 zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych i ważniejszych kanałów; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-2 zestawienie tabelaryczne w zakresie wyższych szczytów w pasmach górskich i największych głębokości na obszarze morskich wód wewnętrznych oraz wód terytorialnych (morza terytorialnego); Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-3 zestawienie tabelaryczne w zakresie najgłębszych i najdłuższych jaskiń; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-4 zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-5 zestawienia tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-6 zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali ciężkich i związków organicznych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-7 zestawienie tabelaryczne „Rodzinne ogrody działkowe”; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-8 zestawienie tabelaryczne „Stan pszczelarstwa w Polsce”; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
  •   rok PBSSP 2023
  •   rok PBSSP 2022
  •   rok PBSSP 2021
  •   rok PBSSP 2020
  •   rok PBSSP 2019
  •   rok PBSSP 2018