PBSSP na 2021 - wersja interaktywna

PBSSP na 2021 rok – wersja interaktywna (zawiera zmiany wynikające z rozporządzenia RM z dnia 10 czerwca 2021 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie Pbssp na rok 2021 – Dz. U. poz. 1071 oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2021 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 - Dz. U. poz. 2225)