Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019
Zestawy danych GUS, Zestawy danych jednostki innej niż GUS

Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-B/m ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-H/m ankieta koniunktury gospodarczej - handel Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-I/p ankieta koniunktury gospodarczej - inwestycje Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-P ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-R ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-R ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-U/m ankieta koniunktury gospodarczej - usługi Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AP-01 statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AW-01 statystyczna ankieta wyznaniowa Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-01 sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-02 sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-05 sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-06 meldunek o budownictwie mieszkaniowym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-07 sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-08 sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-09 sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BR-01 książeczka budżetu gospodarstwa domowego Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BR-01a badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BR-01b badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BR-04 badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BRG badanie ruchu granicznego pojazdów i osób Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BRGp badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BS sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-01 sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-01b sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-02-1 notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-02-2 notowania cen detalicznych owoców i warzyw Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-02-3 notowania cen detalicznych pozostałych towarów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-02-C notowania cen detalicznych towarów i usług (notowania centralne) Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-03 sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-04 sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-05 sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-06 sprawozdanie o cenach producentów usług Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-07-1 notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-07-C notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej (notowania centralne) Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-08-1 notowania cen detalicznych towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-08-C notowania cen detalicznych usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów (notowania centralne) Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-09 Sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
CBSG/01 badanie podmiotów małych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
DG-1 meldunek o działalności gospodarczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
DNU-K kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
DNU-R roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
E-GD ankieta o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
EHIS-1 europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz gospodarstwa domowego Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
EHIS-2 europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz indywidualny dla osoby dorosłej Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
EHIS-3 europejskie ankietowe badanie zdrowia. Kwestionariusz indywidualny dla dziecka Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szczegółowy format przekazywanych danych
EU-SILC-G europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
EU-SILC-I europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-01/dk kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-01/I-01 sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-01/o sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-01/s sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-02/dk roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-03 sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-03dp sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-03m Sprawozdanie o urządzeniach i melioracjach wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
FDF działalność finansowa przedsiębiorstwa Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-01 sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-02a sprawozdanie bilansowe nośników energii Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-02b sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-02g infrastruktura, odbiorcy i sprzedaż gazu z sieci Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-02o sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-03 sprawozdanie o zużyciu nośników energii Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-04 sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-06 sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.1 sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.10 sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.11 sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.2 sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.3 sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.4 sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.5 sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.6 sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.7 sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.8 sprawozdanie o płatnościach publicznoprawnych i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.9 sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.1(w)k sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.1k sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.2 sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.3 sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.4(D)k sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.4(Ob)k sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.4(P)k sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.5 sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.6 sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych instalacji odnawialnego źródła energii Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.7 sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.7(P) sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.8 sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału terytorialnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.m miesięczne dane o energii elektrycznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-11e sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
G-11g sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
G-11n sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
GAZ-1 sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
GAZ-2 sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
GAZ-3 sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
GP sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-1.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o mapie zasadniczej z danych powiatowych GUGiK-1.00 Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-1.00 sprawozdanie o mapie zasadniczej Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-2.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z danych powiatowych GUGiK-2.00 Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-2.00 sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-3.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK-3.00 Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-3.00 sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-4.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o szczegółowej osnowie geodezyjnej z danych powiatowych GUGiK-4.00 Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-4.00 sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-5.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 z danych powiatowych GUGiK-5.00 Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-5.00 sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-6.00 sprawozdanie w zakresie zbierania danych dotyczących ewidencji miejscowości, ulic i adresów Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUNB-1 obiekty budowlane oddane do użytkowania Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Szczegółowy format przekazywanych danych
GUNB-2 nakazy rozbiórki obiektów budowlanych Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01/k kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01a sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01g sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01s sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01w sprawozdanie o sieci handlowej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-02n sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-02p sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
I-01 sprawozdanie o nakładach na środki trwałe Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
IF instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-01 sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-02 sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-03 sprawozdanie biblioteki Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-05 sprawozdanie z działalności wystawienniczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-06 sprawozdanie z produkcji filmowej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-07 sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-08 sprawozdanie kina Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-09 sprawozdanie z organizacji imprez masowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-10 sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KFT-1 sprawozdanie z działalności klubu sportowego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KFT-2 sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KFT-OB/a sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KFT-OB/b sprawozdanie o obiektach sportowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KGD kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KK-1 roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KK-2 Sprawozdanie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w samorządzie gminnym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KN-1 działalność archiwalna Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF-02 sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji Zestawy jednostki innej niż GUS Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF-02 sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji Zestawy jednostki innej niż GUS Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF-03 sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych Zestawy jednostki innej niż GUS Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF-03 sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych Zestawy jednostki innej niż GUS Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KT-1 sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KT-2 wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KZZ sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
L-01 sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
L-02 sprawozdanie o zadrzewieniach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
L-03 sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ŁP-3 zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ŁP-4 zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie operatorów pocztowych, usługach i placówkach pocztowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
LOT-1 sprawozdanie o transporcie lotniczym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
M-01 sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
M-06 wodociągi i kanalizacja Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
M-09 sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-15 produkcja i sprzedaż w koksownictwie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-16 zużycie węgla koksowego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-17 bilans koksu Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-18 zatrudnienie według wieku w koksownictwie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-19 zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-20 nakłady inwestycyjne w koksownictwie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-21 import węgla koksowego do produkcji koksu Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/NZ sprawozdanie o nowych zamówieniach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/NZ/D sprawozdanie o nowych zamówieniach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/PZ sprawozdanie o portfelu zamówień Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/PZ/D sprawozdanie o portfelu zamówień Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/PZR sprawozdanie o portfelu zamówień na remonty statków Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/RS sprawozdanie z remontów statków Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/SZ sprawozdanie z budowy statków Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MGM-RW sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
MN-01 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szczegółowy format przekazywanych danych
MN-02 sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiPS-01 sprawozdanie o rynku pracy Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiPS-02 sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiPS-03 sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiPS-04 sprawozdanie o wydawanych zezwoleniach na pracę cudzoziemców w RP Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiPS-05 sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiPS-07 sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB3 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB5 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB6 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB7 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-Not24 sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-OZSS-25 sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S10g wojsk. sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S10o sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S10o wojsk. sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S10r sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S11/12a sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S11/12o sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S11/12r sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S16/18 sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S19k sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S19o sprawozdanie w sprawach gospodarczych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S19r sprawozdanie w sprawach gospodarczych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S19z sprawozdanie w sprawach z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S1a sprawozdanie w sprawach cywilnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S1e sprawozdanie w sprawach cywilnych, prawa pracy i gospodarczych w elektronicznych postępowaniach upominawczych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S1o sprawozdanie w sprawach cywilnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S1r sprawozdanie w sprawach cywilnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S20KRS sprawozdanie w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S20KW sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S20UN sprawozdanie w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S20z sprawozdanie w sprawach rejestrowych w zakresie Rejestru Zastawów (według właściwości rzeczowych) Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S28 karta statystyczna w sprawie karnej z oskarżenia publicznego z orzeczenia prawomocnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S40o sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S40r sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S5a sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S5g wojsk. sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S5o sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S5o wojsk. sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S5r sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S6 wojsk. sprawozdanie w sprawie osób prawomocnie osądzonych (według właściwości rzeczowej) Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S6o sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S6r sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S7 sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-S7 wojsk. sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZK-2 miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZK-6 sprawozdanie o nauczaniu skazanych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZK-7 sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZK-8 sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZN26p sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZN26s sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZN27p sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZN27s sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-29 sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-30 sprawozdanie o specjalistach pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-32 sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-33 sprawozdanie z działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-34 sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-35 sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-36 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-36a sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-38 sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-39 sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-41 sprawozdanie z działalności profilaktycznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-42 sprawozdanie z działalności ambulatoriów Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-43 sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-44 sprawozdanie z działalności Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-45 sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-46 sprawozdanie zużycia krwi i jej składników w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-47a sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MT-1 zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-03 sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-06 sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-10A sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-10B sprawozdanie o uprawnionych do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-13 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-14 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-15 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-19 sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-24 roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-29A sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-35 sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-35A sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-42 sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz wojskowego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-45 sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-45A sprawozdanie z zatrudnienia Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-46 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-48 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-49 sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-50 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-52 sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-53 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-54 roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-56 dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-56 dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-57 roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-58 roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-88A sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w administracji i szkołach wyższych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-89 sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ/N-1a karta zgłoszenia nowotworu złośliwego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ/N-1a karta zgłoszenia nowotworu złośliwego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ/Szp-11B karta statystyczna psychiatryczna Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ/Szp-11B karta statystyczna psychiatryczna Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NK/B ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - biur Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NK/H ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - handlowych Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NK/M ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - magazynów Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NM/RP ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych - rynek pierwotny Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NM/RW ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych - rynek wtórny Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
OD-1 żłobki i kluby dziecięce Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-26 zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-27 sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-2b sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-2b sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4w sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4w/n sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-1 sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-29/k kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-3 sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-4 sprawozdanie o poborze wody do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz o napełnianiu stawów rybnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-5 sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-6 sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-7 sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-GD kwestionariusz o wydatkach poniesionych na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
P-01 sprawozdanie o produkcji Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
P-02 meldunek o produkcji wyrobów i zapasach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PARPA-G1 sprawozdanie z działalności samorządów gminnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
PDP podróż do Polski Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PERN-1 zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PK-DB4 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Zestawy jednostki innej niż GUS Prokuratura Krajowa Szczegółowy format przekazywanych danych
PK-P1CA sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych Zestawy jednostki innej niż GUS Prokuratura Krajowa Szczegółowy format przekazywanych danych
PK-P1K sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych Zestawy jednostki innej niż GUS Prokuratura Krajowa Szczegółowy format przekazywanych danych
PK-P1N sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie zwierzchniego nadzoru służbowego sprawowanego przez prokuratora nadrzędnego w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych Zestawy jednostki innej niż GUS Prokuratura Krajowa Szczegółowy format przekazywanych danych
PKZ uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PL-1 sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-01 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-01/a sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach alokowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-01/s sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkołach wyższych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-02 sprawozdanie o innowacjach w przemyśle Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-02/u sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-05 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-06 sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PPP Budownictwo badanie cen w budownictwie Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PPP Czynsze najmu badanie cen czynszów najmu w Warszawie Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PPP E-3 badanie cen artykułów konsumpcyjnych „Dom i ogród”
Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PPP E-4 badanie cen artykułów konsumpcyjnych „Transport, restauracje, hotele” Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PPP Maszyny badanie cen maszyn i urządzeń inwestycyjnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PS-01 sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PS-02 sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PS-03 sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PZP-1 lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Szczegółowy format przekazywanych danych
R-04 sprawozdanie o stanie upraw rolnych według oceny wiosennej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-05Sz sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-06 sprawozdanie o powierzchni i zbiorach roślin pastewnych i pozostałych według użytkowania Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-08 sprawozdanie o wynikach produkcji ogrodniczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-09U sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-09W sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-10M meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-10Ma meldunek o skupie niektórych gatunków owoców Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-10S sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-10S sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-CT notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-CzBR czerwcowe badanie rolnicze Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-CzBR czerwcowe badanie rolnicze Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-r-oz badanie plonów zbóż ozimych Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-r-pw badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-r-z badanie plonów ziemniaków Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-r-zb badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-ZW-B badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-ZW-B badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-ZW-S badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-ZW-S badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
RAF-1 sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
RAF-2 sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Energii Szczegółowy format przekazywanych danych
RF-01 kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
RF-02 sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-1 sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-11 sprawozdanie z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-12 sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-17 sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-18 sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-19 sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-2 sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-20 sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-22 zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-23 zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-26 sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-27 sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-28 sprawozdanie roczne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-3 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-5 sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-6 sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-7 sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-7 sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-8 sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-9 sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
S-10 sprawozdanie o studiach wyższych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
S-11 sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów i doktorantów; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
S-12 sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich, doktoratach oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SFU-OZ sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: samorząd i transport; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: środki trwałe; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SOF-1 sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SOF-1/4e informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SOF-2F sprawozdanie o finansowych uwarunkowaniach działalności związków zawodowych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SOF-3 sprawozdanie z działalności partii politycznych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SOF-4p sprawozdanie z działalności organizacji pracodawców; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SOF-4s sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SP roczna ankieta przedsiębiorstwa; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SP-3 sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SSI-01 sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SSI-03 wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SSI-10G wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SSI-10I wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ST-P statystyka powiatu: samorząd i transport; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ST-W statystyka województwa: samorząd i transport; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-02 sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-04 sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-06 sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-08 sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-09 sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-10 sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-11/k sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-11/u sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TD-E kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TDI sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TFI sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-1 sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-2 sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-2a sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-3 sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-3a sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-4 sprawozdanie o pracy taboru kolejowego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-5 sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-6 sprawozdanie o taborze kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TL-1 zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie zarejestrowanych statków powietrznych w ULC; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TTI sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TWA wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TWS-1 sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
WINS wykaz inwestorów (innych niż indywidualni; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-03 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-05 badanie popytu na pracę; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-06 sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-10 sprawozdanie o warunkach pracy; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-12 sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-14 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej; Zestawy jednostki innej niż GUS Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-KS karta statystyczna strajku; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-KW Statystyczna karta wypadku; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z.1.MRiRW dopłaty dla rolników z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z.2.GIJHARS dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z.3.KOWR dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z.4.IERiGZ-PIB bilans ryb i owoców morza; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
zał. DG-1 załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 środki trwałe - dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik do sprawozdania M-01 zasoby mieszkaniowe, zieleń osiedlowa; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik do sprawozdania MRPiPS-02 efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik do sprawozdania SG-01 statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 1 do R-08 sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni oraz poszukujący pracy według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 2 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 3 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiPS-01 poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 5 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 6 do sprawozdania MRPiPS-01 formy wsparcia klientów urzędów pracy; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 7 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni według gmin; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 8 do sprawozdania MRPiPS-01 umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD badanie aktywności ekonomicznej ludności; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-2 sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-3 sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-4 sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-5 sprawozdanie apteki i punktu aptecznego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-C badanie organizacji i rozkład czasu pracy - ankieta modułowa BAEL; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZG kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZŚOR ankieta o zużyciu środków ochrony roślin; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-1 zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-2 zestawienie tabelaryczne w zakresie wyższych szczytów w pasmach górskich i największych głębokości na obszarze morskich wód wewnętrznych oraz wód terytorialnych (morza terytorialnego); Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-3 zestawienie tabelaryczne w zakresie najgłębszych i najdłuższych jaskiń; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-4 zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-5 zestawienia tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-6 zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali ciężkich i związków organicznych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-7 zestawienie tabelaryczne "Rodzinne ogrody działkowe"; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-8 zestawienie tabelaryczne "Stan pszczelarstwa w Polsce"; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
  •   rok PBSSP 2023
  •   rok PBSSP 2022
  •   rok PBSSP 2021
  •   rok PBSSP 2020
  •   rok PBSSP 2019
  •   rok PBSSP 2018