Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2019

Zestaw:
G-09.11 - sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Metanowość kopalń Metanowość ścian
  • Wskaźniki metanowości ścian - G-09.11
Rozwiń grupowanie
  • m3 / min
Zmienna ilościowa
  • kwartał
  • od początku roku do końca kwartału
2 Metanowość kopalń Odmetanowanie i zagospodarowanie metanu
  • Wielkości rzeczowe charakteryzujące odmetanowanie i zagospodarowanie metanu - G-09.11
Rozwiń grupowanie
  • tys. m3
Zmienna ilościowa
  • kwartał
  • od początku roku do końca kwartału