Szczegółowy format przekazywanych danych

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 poz. 997) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2471) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystyanych statystyki publicznej na rok 2019 (Dz. U. z 2018 poz. 2103)