Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021
Zestawy danych GUS, Zestawy danych jednostki innej niż GUS

Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-B/m ankieta koniunktury gospodarczej - budownictwo Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-H/m ankieta koniunktury gospodarczej - handel Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-P ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-R ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-R ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AK-U/m ankieta koniunktury gospodarczej - usługi Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AP-01 statystyczna ankieta przedsiębiorstw z kapitałem publicznym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
AW-01 statystyczna ankieta wyznaniowa Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-01 sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-02 sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw niebudowlanych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-05 sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-06 meldunek o budownictwie mieszkaniowym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-07 sprawozdanie o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w budynkach niemieszkalnych oddanych do użytkowania Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-08 sprawozdanie o budynkach niemieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz domach letnich oddanych do użytkowania Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
B-09 sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BR-01 książeczka budżetu gospodarstwa domowego Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BR-01a badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BR-01b badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BR-04 badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BRG badanie ruchu granicznego pojazdów i osób Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BRGp badanie ruchu granicznego osób przekraczających granicę pieszo Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
BS sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-01 sprawozdanie o cenach producentów wyrobów i usług Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-01b sprawozdanie o cenach producentów robót budowlano-montażowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-02-1 notowania cen detalicznych artykułów żywnościowych (z wyłączeniem grupy „owoce” i „warzywa”), napojów bezalkoholowych i alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-02-2 notowania cen detalicznych owoców i warzyw Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-02-3 notowania cen detalicznych pozostałych towarów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-02-C notowania cen detalicznych jednolitych w kraju i zakupywanych przez Internet Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-03 sprawozdanie o cenach producentów wyrobów spożywczych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-04 sprawozdanie o cenach robót budowlano-montażowych realizowanych na drogach, ulicach i mostach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-05 sprawozdanie o cenach towarów w handlu zagranicznym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-06 sprawozdanie o cenach producentów usług Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-07-1 notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-07-C notowania cen detalicznych środków produkcji rolniczej (ceny jednolite) Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-08-1 notowania cen detalicznych towarów i usług związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-08-C notowania cen detalicznych jednolitych w kraju związanych z nabywaniem i posiadaniem mieszkań i domów Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
C-09 sprawozdanie o cenach producentów usług transportu, gospodarki magazynowej i telekomunikacji Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
CBSG/01 badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
DG-1 meldunek o działalności gospodarczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
DNU-K kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
DNU-R roczne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
DS-50G ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz gospodarstwa domowego Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
DS-50I ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych, kwestionariusz indywidualny Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
DS-52G uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz gospodarstwa domowego Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
DS-52I uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej, kwestionariusz indywidualny Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
EN-1 sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Edukacji i Nauki Szczegółowy format przekazywanych danych
EU-SILC-G europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz gospodarstwa domowego Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
EU-SILC-I europejskie badanie warunków życia ludności. Kwestionariusz indywidualny Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-01/dk kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-01/I-01 sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-01/o sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-01/s sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym uczelni Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-02/dk roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-03 sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-03dp sprawozdanie o drogach publicznych i obiektach mostowych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
F-03m sprawozdanie o urządzeniach i melioracjach wodnych nieobejmowanych wartościową ewidencją księgową Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
FDF działalność finansowa przedsiębiorstwa Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-01 sprawozdanie o zużyciu i zapasach wybranych materiałów Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-02a sprawozdanie bilansowe nośników energii Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-02b sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-02g infrastruktura, odbiorcy i sprzedaż gazu z sieci Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-02o sprawozdanie o cieple ze źródeł odnawialnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-03 sprawozdanie o zużyciu nośników energii Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-04 sprawozdanie o obrocie środkami ochrony roślin Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-05 sprawozdanie o kosztach zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz wartości zapasów materiałów Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-06 sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.1 sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.10 sprawozdanie o skutkach środowiskowych działalności górnictwa węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.11 sprawozdanie o odmetanowywaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.2 sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.3 sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.4 sprawozdanie o imporcie i przywozie (nabyciu wewnątrzunijnym) węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.5 sprawozdanie o przychodach, kosztach i wynikach z działalności w górnictwie węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.6 sprawozdanie o zatrudnieniu, wydajności, płacach i przepracowanym czasie pracy w górnictwie węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.7 sprawozdanie o inwestycjach w górnictwie węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.8 sprawozdanie o płatnościach publicznoprawnych i cywilnoprawnych realizowanych przez górnictwo węgla kamiennego oraz o strukturze zobowiązań i należności górnictwa węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
G-09.9 sprawozdanie o zasobach węgla kamiennego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.1(w)k sprawozdanie o działalności elektrowni wodnej/elektrowni wiatrowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.1k sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.2 sprawozdanie o działalności elektrowni cieplnej zawodowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.3 sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.4(D)k sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się dystrybucją energii elektrycznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.4(Ob)k sprawozdanie przedsiębiorstwa energetycznego prowadzącego obrót energią elektryczną Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.4(P)k sprawozdanie o działalności operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.5 sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.6 sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych instalacji odnawialnego źródła energii Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.7 sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dystrybucją energii elektrycznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.7(P) sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.8 sprawozdanie o sprzedaży/dostawie oraz zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału terytorialnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-10.m miesięczne dane o energii elektrycznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-11e sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-11g sprawozdanie o cenach gazu ziemnego według kategorii standardowych odbiorców końcowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
G-11n sprawozdanie o cenach produktów naftowych i biopaliw Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GAZ-1 sprawozdanie o obrocie gazem koksowniczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GAZ-2 sprawozdanie o obrocie gazem ziemnym z odmetanowania kopalń Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GAZ-3 sprawozdanie o działalności przedsiębiorstw gazowniczych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
GP sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-1.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o mapie zasadniczej z danych powiatowych GUGiK-1.00 Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-1.00 sprawozdanie o mapie zasadniczej Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-2.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu z danych powiatowych GUGiK-2.00 Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-2.00 sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-3.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji z danych powiatowych GUGiK-3.00 Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-3.00 sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-4.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o szczegółowej osnowie geodezyjnej z danych powiatowych GUGiK-4.00 Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-4.00 sprawozdanie o szczegółowej osnowie geodezyjnej Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-5.0 wojewódzkie zestawienie zbiorcze o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 z danych powiatowych GUGiK-5.00 Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUGiK-5.00 sprawozdanie o bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Szczegółowy format przekazywanych danych
GUNB-1 obiekty budowlane oddane do użytkowania Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Szczegółowy format przekazywanych danych
GUNB-2 nakazy rozbiórki obiektów budowlanych Zestawy jednostki innej niż GUS Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01/k kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01a sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01g sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01s sprawozdanie o sprzedaży detalicznej i hurtowej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-01w sprawozdanie o sieci handlowej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-02n sprawozdanie o dostawach nawozów dla rolnictwa przez jednostki produkcyjne oraz importerów Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
H-02p sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
I-01 sprawozdanie o nakładach na środki trwałe Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
IF instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-01 sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-02 sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-03 sprawozdanie biblioteki Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-05 sprawozdanie z działalności wystawienniczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-06 sprawozdanie z produkcji filmowej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-07 sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-08 sprawozdanie kina Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-09 sprawozdanie z organizacji imprez masowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
K-10 sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KFT-1 sprawozdanie z działalności klubu sportowego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KFT-2 sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KGD kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów). Kwestionariusz respondenta Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KK-1 roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KN-1 działalność archiwalna Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF-02 sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji Zestawy jednostki innej niż GUS Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF-02 sprawozdanie statystyczne o działalności ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń/reasekuracji Zestawy jednostki innej niż GUS Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KNF-03 sprawozdanie statystyczne powszechnych towarzystw emerytalnych Zestawy jednostki innej niż GUS Komisja Nadzoru Finansowego Szczegółowy format przekazywanych danych
KT-1 sprawozdanie o wykorzystaniu turystycznego obiektu noclegowego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KT-2 wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
KZZ sprawozdanie podmiotów posiadających jednostki zagraniczne Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
L-01 sprawozdanie o lasach publicznych (bez lasów gminnych i wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa) Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
L-02 sprawozdanie o zadrzewieniach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
L-03 sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych) Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ŁP-3 zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
LOT-1 sprawozdanie o transporcie lotniczym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
M-01 sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
M-06 wodociągi i kanalizacja Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
M-09 sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-15 produkcja i sprzedaż w koksownictwie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-16 zużycie węgla koksowego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-17 bilans koksu Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-18 zatrudnienie według wieku w koksownictwie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-19 zatrudnienie i czas pracy w koksownictwie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-20 nakłady inwestycyjne w koksownictwie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
MG-21 import węgla koksowego do produkcji koksu Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Aktywów Państwowych Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/NZ sprawozdanie o nowych zamówieniach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Infrastruktury Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/NZ/D sprawozdanie o nowych zamówieniach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Infrastruktury Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/PZ sprawozdanie o portfelu zamówień Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Infrastruktury Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/PZ/D sprawozdanie o portfelu zamówień Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Infrastruktury Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/PZR sprawozdanie o portfelu zamówień na remonty statków Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Infrastruktury Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/RS sprawozdanie z remontów statków Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Infrastruktury Szczegółowy format przekazywanych danych
MG/SZ sprawozdanie z budowy statków Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Infrastruktury Szczegółowy format przekazywanych danych
MGM-RW sprawozdanie z wykonania obiektów małej retencji wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Infrastruktury Szczegółowy format przekazywanych danych
MN-01 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szczegółowy format przekazywanych danych
MN-02 sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS-03 sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
MRiPS-07 sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiPS-05 sprawozdanie o placówkach zapewniających całodobową opiekę i wsparcie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiT-01 sprawozdanie o rynku pracy Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MRPiT-02 sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB1 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w jednostkach sądownictwa powszechnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB3 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w instytutach naukowych resortu sprawiedliwości Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB5 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w zakładach dla nieletnich Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB6 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń Ministerstwa Sprawiedliwości Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB7 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-DB8 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-Kom23 sprawozdanie z czynności komornika Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-Not24 sprawozdanie notariusza z czynności notarialnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-OZSS-25 sprawozdanie z działalności opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZK-2 miesięczne sprawozdanie o zatrudnieniu tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZK-6 sprawozdanie o nauczaniu skazanych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZK-7 sprawozdanie z działania więziennej służby zdrowia Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZK-8 sprawozdanie o zatrudnieniu funkcjonariuszy i pracowników w jednostkach budżetowych więziennictwa Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZN26p sprawozdanie z ewidencji wychowanków w zakładzie poprawczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZN26s sprawozdanie z ewidencji wychowanków w schronisku dla nieletnich Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZN27p sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w zakładzie poprawczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MS-ZN27s sprawozdanie z zakresu nauki wychowanków w schronisku dla nieletnich Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Sprawiedliwości Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-29 sprawozdanie o pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-30 sprawozdanie o specjalistach pracujących w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-32 sprawozdanie z działalności ambulatoryjnej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-33 sprawozdanie z działalności zakładu długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-34 sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-35 sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-36 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-36a sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-38 sprawozdanie z działalności działów usprawniania leczniczego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-39 sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-41 sprawozdanie z działalności profilaktycznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-42 sprawozdanie z działalności ambulatoriów Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-43 sprawozdanie z działalności szpitala ogólnego i szpitala specjalistycznego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-44 sprawozdanie z działalności Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-45 sprawozdanie z lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MSWiA-46 sprawozdanie ze zużycia krwi i jej składników w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej MSWiA Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szczegółowy format przekazywanych danych
MT-1 zestawienie tabelaryczne z danymi o działalności metra Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-03 sprawozdanie o finansach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z sektora publicznego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-06 sprawozdanie z realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-11 sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-13 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-14 roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-15 sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-19 sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-24 roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-29 sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-29A sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-30 sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-35 sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-35A sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-35B sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-42 sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz wojskowego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-45 sprawozdanie o działalności kontrolno-represyjnej oraz w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-45A sprawozdanie z zatrudnienia Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-46 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny komunalnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-48 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-49 sprawozdanie z działalności oświatowo-zdrowotnej i promocji zdrowia Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-50 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny pracy Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-52 sprawozdanie z zakresu higieny radiacyjnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-53 sprawozdanie z działalności w zakresie higieny dzieci i młodzieży Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-54 roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-55 okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-56 dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-56 dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-57 roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-58 roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według stanu zaszczepienia, płci, wieku oraz miejsca zamieszkania Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-88 sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-88A sprawozdanie o zatrudnieniu wybranej kadry medycznej w uczelniach i administracji Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ-89 sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ/N-1a karta zgłoszenia nowotworu złośliwego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ/Szp-11 karta statystyczna szpitalna ogólna Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
MZ/Szp-11B karta statystyczna psychiatryczna Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NK/B ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - biur Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NK/H ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - handlowych Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NK/M ankieta dotycząca nieruchomości komercyjnych - magazynów Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NM/RP ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych - rynek pierwotny Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
NBP-NM/RW ankieta dotycząca nieruchomości mieszkaniowych - rynek wtórny Zestawy jednostki innej niż GUS Narodowy Bank Polski Szczegółowy format przekazywanych danych
OD-1 żłobki i kluby dziecięce Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-26 zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych i wyników prac hydrogeologicznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-27 sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów leśnych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-2b sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-2b sprawozdanie z działalności kontrolnej wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4/r roczne sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz z redystrybucji tych wpływów Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4g sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4p sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4w sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OŚ-4w/n sprawozdanie z gospodarowania wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej/Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-1 sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-29/k kwestionariusz o kosztach bieżących poniesionych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-3 sprawozdanie o gospodarowaniu wodą, ściekach i ładunkach zanieczyszczeń Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-4 sprawozdanie o napełnianiu stawów rybnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-5 sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-6 sprawozdanie o odpadach (z wyłączeniem odpadów komunalnych) Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
OS-7 sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
P-01 sprawozdanie o produkcji Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
P-02 meldunek o produkcji wyrobów i zapasach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PARPA-G1 sprawozdanie z działalności samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Zdrowia Szczegółowy format przekazywanych danych
PDP podróż do Polski Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PERN-1 zestawienie tabelaryczne z danymi o długości rurociągów i przetłaczaniu ropy i produktów naftowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PK-DB4 sprawozdanie z wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Zestawy jednostki innej niż GUS Prokuratura Krajowa Szczegółowy format przekazywanych danych
PK-P1CA sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach cywilnych i administracyjnych Zestawy jednostki innej niż GUS Prokuratura Krajowa Szczegółowy format przekazywanych danych
PK-P1K sprawozdanie z działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach karnych Zestawy jednostki innej niż GUS Prokuratura Krajowa Szczegółowy format przekazywanych danych
PKZ uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PL-1 sprawozdanie o ruchu samolotów, pasażerów i ładunków w porcie lotniczym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PM-1 roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Obrony Narodowej Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-01 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-01/a sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) oraz o środkach alokowanych na prace badawcze i rozwojowe w jednostkach rządowych i samorządowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-01/s sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B + R) w szkolnictwie wyższym Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-02 sprawozdanie o innowacjach w przemyśle Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-02/u sprawozdanie o innowacjach w sektorze usług Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-05 sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PNT-06 sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PPP Budownictwo badanie cen w budownictwie Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PPP Czynsze najmu badanie cen czynszów najmu w Warszawie Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PPP E-1 badanie cen artykułów konsumpcyjnych "Żywność, napoje, tytoń" Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PPP E-2 badanie cen artykułów konsumpcyjnych "Artykuły użytku osobistego" Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PPP Maszyny badanie cen maszyn i urządzeń inwestycyjnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PS-01 sprawozdanie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz placówek wsparcia dziennego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PS-02 sprawozdanie rodzinnej pieczy zastępczej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PS-03 sprawozdanie zakładu stacjonarnego pomocy społecznej Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PU popyt na usługi Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
PZP-1 lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Szczegółowy format przekazywanych danych
R-09U sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-09W sprawozdanie o wylęgach drobiu i produkcji jaj konsumpcyjnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-10M meldunek o skupie ważniejszych produktów rolnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-10Ma meldunek o skupie niektórych gatunków owoców Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-10S sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-10S sprawozdanie o skupie produktów rolnych i leśnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-CT notowania cen targowiskowych ważniejszych produktów rolnych Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-ZW-B badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-ZW-B badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-ZW-S badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
R-ZW-S badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
RAF-1 sprawozdanie z rozliczenia procesu przemiany w przedsiębiorstwach wytwarzających i przerabiających produkty rafinacji ropy naftowej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
RAF-2 sprawozdanie o produkcji, obrocie, zapasach oraz o infrastrukturze magazynowej i przesyłowej ropy naftowej, produktów naftowych i biopaliw Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
RF-01 kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
RF-02 sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
RF-03 sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-1 sprawozdanie z badania zużycia środków ochrony roślin Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-11 sprawozdanie z realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz zasobów i eksploatacji złóż torfów Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-12 sprawozdanie z przebiegu realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie gromadzenia i wykorzystania środków z należności, opłat rocznych i innych wymienionych w ustawie Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-17 sprawozdanie z inseminacji krów i jałowic Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-18 sprawozdanie o liczbie porcji nasienia knurów wprowadzonych do obrotu Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-19 sprawozdanie o wynikach ekonomicznych statku rybackiego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-2 sprawozdanie z realizacji inwestycji w zakresie wodociągów i sanitacji wsi Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-20 sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-22 zestawienie dotyczące powierzchni stawów rybnych oraz ilości ryb wyprodukowanych w stawach rybnych i innych urządzeniach służących do chowu lub hodowli Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-23 zestawienie dotyczące gospodarki rybackiej prowadzonej w publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-26 sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka oraz produkcji przetworów mlecznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-27 sprawozdanie ze skupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-28 sprawozdanie roczne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-3 sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie nadzoru weterynaryjnego, organizacji i stanu kadr w Inspekcji Weterynaryjnej Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-5 sprawozdanie z działalności i stanu sanitarnego obiektów, w których produkowane są produkty pochodzenia zwierzęcego Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-6 sprawozdanie z wyników urzędowego badania zwierząt i mięsa Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-7 sprawozdanie o chorobach zakaźnych zwierząt Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-8 sprawozdanie z wykonania prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
RRW-9 sprawozdanie z wykonania prac scaleniowych Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
S-10 sprawozdanie o studiach wyższych w uczelniach kościelnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
S-11 sprawozdanie o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w uczelniach kościelnych Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
S-12 sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych, kształceniu specjalistycznym, osobach ubiegających się o stopień doktora oraz zatrudnieniu w uczelniach kościelnych
Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SFU-OZ sprawozdanie statystyczne oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń działających w Polsce Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Symbol zestawu 
Nazwa zestawu 
Wersja graficzna zestawu Rodzaj zestawu Właściciel zestawu/Gestor Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: leśnictwo i ochrona środowiska; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: rewitalizacja; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: samorząd i transport; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: środki trwałe; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SG-01 statystyka gminy: współdziałanie z mieszkańcami; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SOF-1 sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SOF-1/4e informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4; Zestawy danych GUS – badania ankietowe Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SOF-3 sprawozdanie z działalności partii politycznych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SOF-4s sprawozdanie z działalności samorządu gospodarczego i zawodowego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SP roczna ankieta przedsiębiorstwa; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SP-3 sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SSI-01 sprawozdanie o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SSI-03 wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SSI-10G wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych; Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SSI-10I wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny; Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ST-P statystyka powiatu: samorząd i transport; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ST-W statystyka województwa: samorząd i transport; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
SU-2 ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-02 sprawozdanie o usługach w transporcie, poczcie i telekomunikacji; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-04 sprawozdanie o towarowym transporcie drogowym zarobkowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-06 sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-08 sprawozdanie o przewozach morską i przybrzeżną flotą transportową; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-09 sprawozdanie o morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-10 sprawozdanie o obrotach ładunkowych oraz długości nabrzeży w portach morskich; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-11/k sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
T-11/u sprawozdanie o taborze żeglugi śródlądowej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TD-E kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TDI sprawozdanie o transporcie drogowym intermodalnym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TFI sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-1 sprawozdanie o działalności eksploatacyjnej transportu kolejowego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-2 sprawozdanie o przewozach ładunków transportem kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-2a sprawozdanie o przewozach ładunków w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-3 sprawozdanie o przewozach pasażerów transportem kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-3a sprawozdanie o przewozach pasażerów w komunikacji międzynarodowej transportem kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-4 sprawozdanie o pracy taboru kolejowego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-5 sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TK-6 sprawozdanie o taborze kolejowym; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TTI sprawozdanie o terminalach transportu intermodalnego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TWA wykaz armatorów, którzy posiadają tabor żeglugi śródlądowej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
TWS-1 sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
WINS wykaz inwestorów (innych niż indywidualni; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-02 badanie kosztów pracy; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-03 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-05 badanie popytu na pracę; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-06 sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-10 sprawozdanie o warunkach pracy; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-12 sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-14 sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w administracji publicznej; Zestawy jednostki innej niż GUS Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-15 zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników według zawodów; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-KS karta statystyczna strajku; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z-KW zestaw danych o wypadkach przy pracy; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z.1.MRiRW płatności dla rolników z tytułu Jednolitej Płatności Obszarowej, Uzupełniającej Płatności Obszarowej, Przejściowej Płatności Uzupełniającej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z.2.GIJHARS dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach chmielu, odmianach, liczbie plantacji i plantatorów; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z.3.KOWR dane zbiorcze o powierzchni i zbiorach buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Z.4.IERiGZ-PIB bilans ryb i owoców morza; Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
zał. DG-1 załącznik do meldunku DG-1 dla przedsiębiorstw budowlanych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik do sprawozdań: F-03, SP i SG-01 środki trwałe - dotyczący nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz uzyskanych efektów rzeczowych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
Załącznik do sprawozdania M-01 zasoby mieszkaniowe, zieleń osiedlowa; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik do sprawozdania MRPiPS-02 efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik do sprawozdania SG-01 statystyka gminy: gospodarka mieszkaniowa i komunalna; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 1 do sprawozdania MRPiT-01 bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych, podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Klimatu i Środowiska Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 3 do sprawozdania MRPiT-01 bezrobotni według gmin; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 4 do sprawozdania MRPiPS-01 poradnictwo zawodowe, szkolenie bezrobotnych i poszukujących pracy, staż i przygotowanie zawodowe dorosłych, kształcenie ustawiczne; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 5 do sprawozdania MRPiPS-01 bezrobotni oraz poszukujący pracy zamieszkali na wsi według czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 6 do sprawozdania MRPiPS-01 formy wsparcia klientów urzędów pracy; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Szczegółowy format przekazywanych danych
załącznik nr 8 do sprawozdania MRPiPS-01 umowy z agencjami zatrudnienia; programy specjalne, programy regionalne, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD badanie aktywności ekonomicznej ludności; Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-2 sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-3 sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-4 sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-5 sprawozdanie apteki i punktu aptecznego; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZD-H sytuacja na rynku pracy migrantów i ich potomków - ankieta modułowa BAEL; Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZG kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności; Zestaw danych GUS ankieta Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZŚOR ankieta o zużyciu środków ochrony roślin; Zestawy jednostki innej niż GUS Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-1 zestawienie tabelaryczne w zakresie sztucznych zbiorników wodnych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-2 zestawienie tabelaryczne w zakresie wyższych szczytów w pasmach górskich i największych głębokości na obszarze morskich wód wewnętrznych oraz wód terytorialnych (morza terytorialnego); Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-3 zestawienie tabelaryczne w zakresie najgłębszych i najdłuższych jaskiń; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-4 zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-5 zestawienia tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-6 zestawienia tabelaryczne w zakresie jakości osadów dennych rzek i jezior, w tym zawartość metali ciężkich i związków organicznych; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-7 zestawienie tabelaryczne "Rodzinne ogrody działkowe"; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
ZOŚ-8 zestawienie tabelaryczne "Stan pszczelarstwa w Polsce"; Zestawy danych GUS – sprawozdawczość Główny Urząd Statystyczny Szczegółowy format przekazywanych danych
  •   rok PBSSP 2023
  •   rok PBSSP 2022
  •   rok PBSSP 2021
  •   rok PBSSP 2020
  •   rok PBSSP 2019
  •   rok PBSSP 2018