Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-42 - sprawozdanie z działalności regionalnego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz wojskowego centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Krwiodawstwo Krwiodawcy
 • Liczba dawców
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Krwiodawstwo Krwiodawcy
 • Liczba dawców
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Krwiodawstwo Donacje
 • Liczba donacji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Krwiodawstwo Krwiodawstwo - ekipy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Krwiodawstwo Krwiodawstwo - oddziały terenowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Krwiodawstwo Krwiodawstwo - produkty
 • Wyprodukowano
Rozwiń grupowanie
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • rok