Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
TK-5 - sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
TK-5 - sprawozdanie o sieci kolejowej i dworcach kolejowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty zarządzające: infrastrukturą kolejową, dworcami kolejowymi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Sieć kolejowa. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.48.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021