Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-56 - dwutygodniowe, kwartalne, roczne sprawozdanie o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach, zgłoszonych w okresie sprawozdawczym
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zachorowania, problemy zdrowotne Zachorowania na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia
  • jednostka chorobowa
  • ewidencja
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok poprzedzający rok badania