Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
G-10.6 - sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych, wiatrowych i innych instalacji odnawialnego źródła energii
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • rok
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wprowadzona do sieci
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba jednostek wytwórczych / elektrowni / elektrociepłowni
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Infrastruktura elektroenergetyczna Lokalizacja jednostki wytwórczej / elektrowni (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, )
 • OZE, CHP
Rozwiń grupowanie
Zmienna adresowa
 • rok
7 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna brutto
 • OZE, CHP
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • OZE, CHP
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Infrastruktura elektroenergetyczna Nazwa jednostki wytwórczej
 • OZE, CHP
Rozwiń grupowanie
Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
11 Dane identyfikacyjne Nazwa przedsiębiorstwa (właściciel elektrowni) Zmienna identyfikacyjna
12 Dane identyfikacyjne Nazwa rzeki Zmienna opisowa
 • rok
13 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej z wody przepompowanej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej
 • OZE, CHP
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Infrastruktura elektroenergetyczna Przyczyna zmiany parametrów Zmienna opisowa
 • rok
16 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
17 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
18 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej na pompowanie wody
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Infrastruktura elektroenergetyczna Rodzaj jednostki wytwórczej
 • OZE i CHP (bez el: szcz-pompowych i z czł. pompowym)
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok