Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
H-01g - sprawozdanie o sieci placówek gastronomicznych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność gastronomiczna Placówki gastronomiczne
 • Rodzaje placówek gastronomicznych
 • Placówki gastronomiczne według typów
Rozwiń grupowanie
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Działalność gastronomiczna Przychody z działalności gastronomicznej łącznie z VAT
 • Przychody z działalności gastronomicznej według rodzajów
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna identyfikacyjna
7 Informacje o sprawozdawcy e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
8 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
9 Cechy organizacyjno-prawne Czy Państwa firma działała w 2020 r. ? Zmienna jakościowa
 • rok
10 Cechy organizacyjno-prawne Jeżeli Państwa firma nie działała, prosimy zaznaczyć przyczynę Zmienna jakościowa
 • rok
11 Rodzaj prowadzonej działalności Czy w 2020 r. prowadzili Państwo działalność gastronomiczną? Zmienna jakościowa
 • rok
12 Dane identyfikacyjne REGON biura rachunkowego Zmienna identyfikacyjna
13 Dane identyfikacyjne Czy za Państwa firmę sprawozdanie wypełnia biuro rachunkowe? Zmienna jakościowa
 • rok