Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MSWiA-42 - sprawozdanie z działalności ambulatoriów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność Działalność poradni
  • Wyszczególnienie działalności ambulatorium
Rozwiń grupowanie
  • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
  • rok
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety