Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
ZD-4 - sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Numer księgi rejestrowej Zmienna identyfikacyjna
2 Cechy organizacyjno-prawne Oznaczenie organu prowadzącego rejestr Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Miejsce położenia jednostki sprawozdawczej wykonującej działalność leczniczą Zmienna identyfikacyjna
4 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Kod podmiotu tworzącego Zmienna identyfikacyjna
5 Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych Forma organizacyjno-prawna podmiotu leczniczego Zmienna identyfikacyjna
6 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Jednostki działające w systemie ratownictwa medycznego
 • Rodzaje jednostek systemu ratownictwa medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia
 • Rodzaj miejsca zdarzenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Osoby, którym udzielono świadczenia zdrowotnego
 • Rodzaj miejsca zdarzenia
 • Płeć (Kobiety)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
 • Wybrane grupy wieku (do 18 lat)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Osoby ze stwierdzonym zgonem przed podjęciem lub w trakcie czynności ratunkowych
 • Rodzaj miejsca zdarzenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Osoby, którym udzielono świadczenia zdrowotnego
 • Płeć (Kobiety)
 • Rodzaje świadczeń zdrowotnych
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
 • Wybrane grupy wieku (do 18 lat)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność Porady udzielone w izbie przyjęć lub w szpitalnym oddziale ratunkowym w trybie ambulatoryjnym
 • Rodzaje świadczeń zdrowotnych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Łóżka
 • Rodzaje łóżek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Leczeni (SOR, centrum urazowe)
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
 • Wybrane grupy wieku (do 18 lat)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Łóżka
 • Rodzaje łóżek
 • Rodzaje podmiotów systemu ratownictwa medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Stacjonarna opieka zdrowotna - infrastruktura Średnia liczba łóżek
 • Rodzaje podmiotów systemu ratownictwa medycznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Leczeni (SOR, centrum urazowe)
 • Rodzaje podmiotów systemu ratownictwa medycznego
 • Wybrane grupy wieku (65 lat i więcej)
 • Wybrane grupy wieku (do 18 lat)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Stacjonarna opieka zdrowotna - działalność Osobodni leczenia
 • Rodzaje podmiotów systemu ratownictwa medycznego
Rozwiń grupowanie
 • osobodzień
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Pracujący, w tym zatrudnieni Osoby pracujące w wybranych podmiotach ratownictwa medycznego
 • Skład osobowy
 • Wybrane jednostki systemu ratownictwa medycznego
 • Pracujący ogółem i w głównym miejscu pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
20 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
21 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
22 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Leczeni na szpitalnym oddziale ratunkowym przekazani do leczenia szpitalnego
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Osoby ze stwierdzonym zgonem przed podjęciem leczenia lub w trakcie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna Osoby ze stwierdzonym zgonem przed podjęciem leczenia lub w trakcie
 • Rodzaje podmiotów systemu ratownictwa medycznego
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok