Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
SG-01 - statystyka gminy: samorząd i transport
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Samorząd terytorialny Radni gminy
 • Wiek
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Samorząd terytorialny Radni gminy
 • Wykształcenie
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Samorząd terytorialny Radni gminy
 • Grupy zawodów i specjalności
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Samorząd terytorialny Radni - Grupy zawodów i specjalności - Pozostali niesklasyfikowani
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Samorząd terytorialny Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
 • Wiek
Rozwiń grupowanie
 • Płeć
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
6 Samorząd terytorialny Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Samorząd terytorialny Referenda gminne
 • Referenda w sprawie
 • Uprawnieni/oddane głosy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Samorząd terytorialny Sołectwo
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Samorząd terytorialny Sołtys
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Organizacja transportu drogowego Licencje na transport drogowy
 • Rodzaj licencji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Organizacja transportu drogowego Wypisy z licencji na transport drogowy
 • Rodzaj licencji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Organizacja transportu drogowego Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Rodzaj zezwolenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Organizacja transportu drogowego Wypisy z zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 • Rodzaj zezwolenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Komunikacja miejska Taksówki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Ścieżki rowerowe (drogi dla rowerów)
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czy w granicach administracyjnych Państwa gminy istnieje system roweru publicznego? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
17 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Nazwa systemu roweru publicznego Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
18 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czy system obejmuje również sąsiednie gminy? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
19 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Stacje roweru publicznego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Rower publiczny
 • Rodzaje rowerów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Wypożyczenia roweru publicznego
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Bus-pasy
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne dworce autobusowe
 • Właściciel/Zarządzający
 • Rodzaj przystosowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Sieć kolejowa Czynne dworce kolejowe
 • Właściciel/Zarządzający
 • Rodzaj przystosowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne przystanki
 • Właściciel/Zarządzający
 • Rodzaj przystanku
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Parkingi w systemie "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)
 • Właściciel/Zarządzający
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Węzły przesiadkowe
 • Właściciel/Zarządzający
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Organizacja transportu drogowego Operatorzy publicznego transportu zbiorowego
 • Rodzaj operatora
 • Organizacja transportu publicznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Komunikacja miejska Tabor komunikacji miejskiej / gminnych przewozów pasażerskich
 • Rodzaj taboru
 • Organizacja transportu publicznego
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Linie komunikacyjne
 • Rodzaj linii
 • Organizacja transportu publicznego
Rozwiń grupowanie
 • km
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne trasy (autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe)
 • Rodzaj sieci (trasy)
 • Organizacja transportu publicznego
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
32 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
33 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
34 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
35 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne dworce autobusowe
 • W zarządzie związku międzygminnego - gminy imiennie
 • Rodzaj przystosowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
36 Sieć kolejowa Czynne dworce kolejowe
 • W zarządzie związku międzygminnego - gminy imiennie
 • Rodzaj przystosowania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
37 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne przystanki
 • W zarządzie związku międzygminnego - gminy imiennie
 • Rodzaj przystanku
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
38 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Parkingi w systemie "Parkuj i Jedź" (Park & Ride)
 • W zarządzie związku międzygminnego - gminy imiennie
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
39 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Linie komunikacyjne
 • Rodzaj linii
 • Gmina - lider porozumienia międzygminnego
Rozwiń grupowanie
 • km
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Linie komunikacyjne
 • Rodzaj sieci (trasy)
 • Gmina
Rozwiń grupowanie
 • km
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
41 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne trasy (autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe)
 • Rodzaj sieci (trasy)
 • Gmina - lider porozumienia międzygminnego
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Infrastruktura publicznego transportu drogowego Czynne trasy (autobusowe, tramwajowe, trolejbusowe)
 • Rodzaj sieci (trasy)
 • Gmina
Rozwiń grupowanie
 • km
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia