Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KFT-2 - sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
KFT-2 - sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Polskie związki sportowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 25 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Działalność klubów sportowych. Działalność polskiego związku sportowego. Kadra medyczna. Pracujący, w tym zatrudnieni. Sportowa kadra szkoleniowa. Zawodnicy sportowi. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.30.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021