Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-06 - sprawozdanie z realizacji opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON szkoły, dla której realizowane są świadczenia
 • Dane ogólne
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • koniec roku szkolnego
2 Cechy organizacyjno-prawne Rodzaj szkoły Zmienna jakościowa
 • koniec roku szkolnego
3 Dane adresowe i terytorialne Miejsce położenia szkoły Zmienna jakościowa
 • koniec roku szkolnego
4 Cechy organizacyjno-prawne Typ szkoły Zmienna jakościowa
 • koniec roku szkolnego
5 Cechy organizacyjno-prawne Informacje o szkole Zmienna jakościowa
 • koniec roku szkolnego
6 Profilaktyka zdrowotna Sposób zapewnienia opieki Zmienna jakościowa
 • koniec roku szkolnego
7 Profilaktyka zdrowotna Zakres opieki realizowanej w szkole
 • Zakres opieki realizowanej w szkole liczba szkół
 • Zakres opieki realizowanej w szkole wyszczególnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Profilaktyka zdrowotna Zakres opieki realizowanej w szkole
 • Zakres opieki realizowanej w szkole liczba uczniów
 • Zakres opieki realizowanej w szkole wyszczególnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec roku szkolnego
9 Profilaktyka zdrowotna Zakres opieki realizowanej w szkole
 • Zakres opieki realizowanej w szkole liczba porad
 • Zakres opieki realizowanej w szkole wyszczególnienie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Profilaktyka zdrowotna Wykonanie testów przesiewowych
 • Wykonane testy przesiewowe
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec roku szkolnego
11 Profilaktyka zdrowotna Badania profilaktyczne
 • Profilaktyczne badanie lekarskie klasa
 • Zbadani uczniowie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • koniec roku szkolnego