Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miejsce położenia szkoły
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Miejsce położenia
Nazwa pozycji
miasto
wieś